Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Garanţii bancare

Garanţia bancară este un angajament irevocabil asumat de o bancă (garant), în favoarea unei persoane, denumită beneficiar, de a plăti acesteia o sumă de bani, în cazul în care o altă persoană, denumita ordonatorla cererea căreia se emite garanţia bancară, nu a onorat o anumită obligaţie faţă de beneficiar, asumată printr-un contract comercial sau de altă natură (obiectul garanţiei).
Moldova-Agroindbank oferă garanţii bancare în lei şi în valută, atât locale (beneficiarul şi ordonatorul sunt rezidenţi), cît şi externe (beneficiarul sau / şi ordonatorul sunt nerezidenţi).

Principalele tipuri de garanţii bancare oferite de bancă sunt:

 1. garanţia de plată (Payment Guarantee). Obiectul acestei garanţii bancare îl constituie acoperirea obligaţiilor cumpărătorului de a plăti o anumită sumă de bani conform unui contract comercial;
 2. garanţia de angajare/garanţia ofertei(Bid Bond,) prin care cumpărătorul se asigură că oferta vânzătorului nu va fi retrasă după ce el va accepta condiţiile ofertei. Vânzătorul astfel evită cheltuielile băneşti şi de timp eventuale pentru a face apel la noi oferte şi pentru a le examina;
 3. garanţia de bună execuţie(Performance Bond) asigură executarea obligaţiilor contractuale conform condiţiilor şi termenelor stabilite;
 4. garanţia de restituire a avansului(Advance Payment Guarantee) are ca scop garantarea întoarcerii sumei plătire în avans de către cumpărator, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către vânzător;
 5. garanţia vamală se emite în favoarea Departamentului Vamal. Lista mărfurilor (producţiei) pentru care termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată la import poate fi prelungit se stabileşte prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
 6. garanţia asigurării credituluireprezintă garantarea obligaţiilor de plată ale debitorului faţă de creditor, ce rezultă din careva contract de împrumut;
 7. garanţia-contragaranţieMoldova-Agroindbank poate fi intermediară în cazul în care beneficiarul solicită ca garanţia să fie emisă de o bancă străină de prim rang. În acest caz, Moldova-Agroindbank emite o contragaranţie în favoarea băncii respective.

Avantaje pentru client:

 • posibilitatea amânării plăţii ce rezultă din obligaţiile contractuale şi / sau posibilitatea de a finanţa producţia fără mobilizarea mijloacelor circulante proprii;
 • denotă capacitatea ordonatorului de a-şi îndeplini obligaţia asumată prin contractul comercial, deoarece oferirea garanţiei bancare este condiţionată de verificarea de către bancă a solvabilităţii ordonatorului;
 • posibilitatea participării la concurs fără a extrage mijloacele proprii din circulaţie;
 • costuri mai mici decât pentru obţinerea unui credit bancar.