Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Ghidul autentificării prin 3D Secure


Ce reprezinta serviciul 3D Secure?
 
3D Secure este un serviciu ataşat cardului tău  care iţi asigură cumpărături on-line protejate. Tehnologia 3D Secure a apărut ca răspuns la necesitatea dezvoltării unor mijloace prin care să se verifice dacă persoana care face o plată pe Internet este chiar deţinatorul real al cardului - prin solicitarea de introducere suplimentar la datele standarde necesare pentru efectuarea cumpărăturii (numărul cardului, data valabilităţii şi codul CVV2) a unei parole unice primite de deţinător prin E-mail sau SMS în momentul efectuării tranzacţiei în mediul Internet. Tehnologia 3D Secure se aplică doar la comercianţii, care au afişat pe site-ul lor unul din logo-urile - ceea ce confirmă faptul că acesti comercianţi sunt certificaţi la aplicarea tehnologiei de către Sistemele Internaţionale de Plăţi cu carduri:

 


Activarea cardurilor pentru utilizarea tehnologiei 3D Secure se efectuiază la prima tranzacţie de achitare prin Internet, pe site-ul comerciantului, pe care este afişat logo-ul prezentat mai sus. Activarea respectivă se numeşte Activation during shopping – Activarea în procesul de efectuare a cumpărăturii.
 
 

 
      În funcţie de tipul cardului, banca a implementat 3 scenarii de autentificare 3D Secure:

Scenariul I – pentru cardurile Debit MasterCard, Visa Electron de debit şi de credit şi Cirrus Maestro - doar pentru modalitatea de transmitere a parolei prin SMS (mobil).

Scenariul II – pentru cardurile:

a) Visa Classic, MasterCard, Visa Classic de credit, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard World Elite, cardurile American Express - pentru orice modalitate de transmitere a parolei: SMS (mobil), e-mail;

b) Debit MasterCard, Visa Electron de debit şi de credit şi Cirrus Maestro - doar pentru modalitatea de transmitere a parolei prin e-mail.

Scenariul III – pentru cardurile MasterCard Business şi VISA Business
+

+

+


 
SCENARIUL 1

1. Afişarea pe ecran a inştiinţării despre activarea tehnologiei 3D Secure şi selectarea :
 
              


2. După accesarea butonului Continue , afişarea la ecran a formei de activare

 

prin care deţinătorului îi este solicitat introducerea următoarelor date: 

+   modalitatea de transmitere a parolelor unice (prin e-mail sau SMS), 
+   adresei e-mail sau numărului de telefon mobil,
+   ultimelor 6 cifre ale codului personal

3.  După accesarea butonului Confirmă, setul de 30 parole (prezentate prin indicii: A, B, C ...) se expediază prin canalul ales de client şi la ecran se      afişează forma de introducere a  parole cu indice, conform figurii ce urmează:
 
                                                
 
Ulterior după introducerea corectă a parolei, deţinătorul de card se consideră autentificat 3D-Secure şi se transmite autorizarea de efectuare a tranzacţiei către procesatorul băncii. Menţionăm că doar după verificarea de către procesator a sumei disponibile în contul de card şi în cazul în care nu sunt careva restricţii, autorizarea se finalizează cu succes. 

Atenţie: la efectuarea următoarei tranzacţii prin Internet, care presupune autentificarea 3D Secure, la ecran se va afişa doar ultima formă de introducere a parolei cu indicele indicat în formă  (unde va fi afişat mascat numărul de telefon sau e-mail-ul unde a fost transmis tabelul cu parole, prezentîndu-se şi data expedierii mesajului cu parole), care va fi recepţionată de deţinător de card prin canalul ales la activare. 

 
              

 
   În cazul în care deţinătorul de card, din anumite considerente, doreşte să modifice canalul de recepţie a parolelor, sau din neatenţie a şters mesajul, ce conţine tabelul cu parole, este necesar să apeleze Serviciul Call Centru, pentru a i se reseta activarea, astfel ulterior el va parcurge aceiaşi paşi ca la activare.
 
 
SCENARIUL 2

1. Afişarea pe ecran a inştiinţării despre activarea tehnologiei 3D Secure şi selectarea limbii de comunicare:

 

2. După accesarea butonului Continue , afişarea la ecran a formei de activare.

                                                 

prin care deţinătorului îi este solicitat introducerea următoarelor date: 

+   modalitatea de transmitere a parolelor unice (prin e-mail sau SMS), 
+   adresei e-mail sau numărului de telefon mobil,
+   ultimelor 6 cifre ale codului personal

3. După accesarea butonului Confirmă, afişarea formei de introducere a parolei unice a tranzacţiei (OTP):

 
 
Ulterior după introducerea corectă a parolei, deţinătorul de card se consideră autentificat 3D-Secure şi se transmite autorizarea de efectuare a tranzacţiei către procesatorul băncii. Menţionăm că doar după verificarea de către procesator a sumei disponibile în contul de card şi în cazul în care nu sunt careva restricţii, autorizarea se finalizează cu succes. 

  Atenţie: la efectuarea următoarei tranzacţii prin internet, care presupune autentificarea 3D Secure, la ecran se va afişa doar ultima formă de introducere a parolei OTP (în care va fi mascat numărul de telefon sau e-mail-ul unde a fost transmisă parola OTP), care va fi recepţionată de deţinător de card prin canalul ales la inrolare. În cazul în care deţinătorul de card, din anumite considerente, doreşte să modifice canalul de recepţie a parolei OTP, este necesar să apeleze Serviciul Call Centru, pentru a i se reseta canalul, astfel ulterior el va parcurge aceiaşi paşi ca la inrolare.

Detalii suplimentare despre serviciul respectiv pot fi obţinute contactînd Serviciul Call-Center al băncii.
 
 
SCENARIUL 3

1. Afişarea pe ecran a inştiinţării despre activarea tehnologiei 3D Secure şi selectarea limbii de comunicare:
 

2. După accesarea butonului Continue , afişarea la ecran a formei de activare

                                                

prin care deţinătorului îi este solicitat introducerea următoarelor date: 

+   modalitatea de transmitere a parolelor unice (prin e-mail sau SMS), 
+   adresei e-mail sau numărului de telefon mobil,
+   ultimelor 6 cifre ale ale numărului contului de card.

 


 
Ulterior după introducerea corectă a parolei unice a tranzacţiei (OTP), deţinătorul de card se consideră autentificat 3D-Secure şi se transmite autorizarea de efectuare a tranzacţiei către procesatorul băncii. Menţionăm că doar după verificarea de către procesator a disponibilului şi în cazul în care nu sunt careva restricţii autorizarea se finalizează cu succes. 

Atenţie: la efectuarea următoarei tranzacţii prin internet, care presupune autentificarea 3D Secure, la ecran se va afişa doar ultima formă de introducere a parolei OTP (în care va fi mascat numărul de telefon sau e-mail-ul unde a fost transmisă parola OTP), care va fi recepţionată de deţinător de card prin canalul ales la inrolare. În cazul în care deţinătorul de card, din anumite considerente, doreşte să modifice canalul de recepţie a parolei OTP, este necesar să apeleze Serviciul Call Centru, pentru a i se reseta canalul, astfel ulterior el va parcurge aceiaşi paşi ca la inrolare.

Detalii suplimentare despre serviciul respectiv pot fi obţinute contactînd Serviciul Call-Center al băncii.