Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Incasso-uri documentare

Incasso-ul documentar este un aranjament prin care o bancă (banca remitentă) se obligă să manipuleze, conform instrucţiunilor date de client (emitent) sau, documente financiare, însoţite de documente comerciale, pentru a obţine, inclusiv prin intermediul unei alte bănci (banca însărcinată cu încasarea), plata sau acceptarea documentelor financiare emise ori pentru a elibera documente contra plăţii sau contra acceptării documentelor financiare.

Documentele aferente incassoului documentar sunt de două tipuri:

  • documente financiare: cambii (bills of exchange), bilete la ordin (promissory notes), cecuri (cheques) sau alte instrumente similare utilizate pentru a obţine sume de bani;

  • documente comerciale: facturi, documente de transport, documente de proprietate sau alte documente similare care nu sunt documente financiare.

    Esenţa operaţiuni constă în transmiterea documentelor comerciale şi financiare de la beneficiarul plăţii la plătitor contra plată, acceptare sau în alte condiţii.

Avantaje:

  • incasso-ul conferă o anumită certitudine partenerilor privind îndeplinirea obligaţiilor asumate în contract.

  • cumpărătorul, văzând documentele înainte de a le plăti, are siguranţa că efectuează plata numai după ce exportatorul şi-a îndeplinit obligaţiunile asumate şi a exportat marfa.

  • vânzătorul are siguranţa că importatorul nu va intra în posesia documentelor pentru a-şi ridica marfa, până nu va achita contravaloarea acesteia.