Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice
Informaţie privind guvernanţa Băncii

Informaţie privind guvernanţa Băncii

2018

pdf
12.02.2018
INFORMATIA CU PRIVIRE LA ACŢIONARII ŞI / SAU GRUPURILE DE PERSOANE CARE ACŢIONEAZĂ CONCERTAT ŞI CARE DEŢIN COTE SUBSTANŢIALE ÎN CAPITALUL SOCIAL
pdf
06.02.2018
STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII
pdf
17.01.2018
INFORMATIE CU PRIVIRE LA EXTERNALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORTANŢĂ MATERIALĂ
pdf
17.01.2018
LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ ANGAJEZE BANCA ÎN RELAŢII CONTRACTUALE
pdf
05.01.2018
LISTA FILIALELOR, REPREZENTANŢELOR ŞI OFICIILOR SECUNDARE
pdf
01.01.2018
INFORMATII PRIVIND SISTEMUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR

2017

pdf
20.12.2017
LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ ANGAJEZE BANCA ÎN RELAŢII CONTRACTUALE
pdf
19.10.2017
INFORMATIE CU PRIVIRE LA EXTERNALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORTANŢĂ MATERIALĂ
pdf
30.09.2017
LISTA FILIALELOR, REPREZENTANŢELOR ŞI OFICIILOR SECUNDARE
pdf
30.08.2017
INFORMAŢIA PRIVIND DESCRIEREA STRATEGIEI GESTIONĂRII RISCURILOR
pdf
11.08.2017
INFORMATIA CU PRIVIRE LA ACŢIONARII ŞI / SAU GRUPURILE DE PERSOANE CARE ACŢIONEAZĂ CONCERTAT ŞI CARE DEŢIN COTE SUBSTANŢIALE ÎN CAPITALUL SOCIAL
pdf
27.07.2017
STATUTUL BĂNCII
pdf
14.07.2017
INFORMATIA CU PRIVIRE LA MEMBRII CONSILIULUI BANCII, ORGANULUI EXECUTIV, VICEPRESEDINTII BĂNCII ŞI CONTABILUL-SEF
pdf
22.05.2017
Codul de guvernanţă corporativă
pdf
05.05.2017
Declaraţia de guvernanţă corporativă "Conformare sau justificare"

2016

pdf
30.08.2016
INFORMAŢIA PRIVIND DESCRIEREA STRATEGIEI GESTIONĂRII RISCURILOR
pdf
18.08.2016
STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII
pdf
28.07.2016
LICENŢA BĂNCII
pdf
18.07.2016
STATUTUL BĂNCII
pdf
01.05.2016
CODUL DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ Al BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
pdf
01.05.2016
INFORMATIA CU PRIVIRE LA MEMBRII CONSILIULUI BANCII, ORGANULUI EXECUTIV, VICEPRESEDINTII BĂNCII ŞI CONTABILUL-SEF

2015

pdf
31.12.2015
STATUTUL BĂNCII
pdf
26.05.2015
INFORMAŢIA PRIVIND DESCRIEREA STRATEGIEI GESTIONĂRII RISCURILOR ÎN BANCĂ
pdf
26.05.2015
LISTA ACTIVITĂŢILOR PERMISE ÎN OFICIILE SECUNDARE ALE BĂNCII
pdf
26.05.2015
ACTIVITATEA FILIALELOR BANCII
pdf
26.05.2015
POLITICA PRIVIND SECURITATEA INFORMATIONALA
pdf
26.05.2015
INFORMATII PRIVIND SISTEMUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
doc
26.05.2015
MODALITĂŢILE DE ÎNTOCMIRE A SESIZĂRILOR / RECLAMAŢIILOR / PLÎNGERILOR CLIENŢILOR ŞI SOLUŢIONAREA LOR.
pdf
26.05.2015
INFORMATIA CU PRIVIRE LA DIRECTIILE PRINCIPALE STRATEGICE ALE BANCII
pdf
26.05.2015
RAPORTUL PREŞEDINTELUI COMITETULUI DE CONDUCERE AL BĂNCII - ANUL 2014
pdf
26.05.2015
INFORMATIE CU PRIVIRE LA EXTERNALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORTANŢĂ MATERIALĂ
pdf
26.05.2015
INFORMATIA CU PRIVIRE LA ACŢIONARII ŞI / SAU GRUPURILE DE PERSOANE CARE ACŢIONEAZĂ CONCERTAT ŞI CARE DEŢIN COTE SUBSTANŢIALE ÎN CAPITALUL SOCIAL
pdf
26.05.2015
"REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA DEZVALUIREA DE CATRE BANCILE AUTORIZATE DIN REPUBLICA MOLDOVA A INFORMATIEI DESPRE ACTIVITATEA LOR FINANCIARA"