Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Internet Banking

Implementarea sistemelor de deservire bancară la distanţă constituie un pas important în stabilirea unor relaţii durabile în timp dintre bancă şi client şi avantajoase ambelor parţi.

Prin intermediul sistemului informatic Internet-Banking, clientul poate, din oficiu sau de la orice calculator cu acces la Internet, să efectueze operaţiuni bancare, precum:
  • gestionarea conturilor bancare, inclusiv primirea extraselor de cont, a rapoartelor privind situaţia conturilor bancare;

  • efectuarea plăţilor în monedă naţională;

  • efectuarea plăţilor în valută străină;

  • efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;

  • gestionarea transferurilor în cadrul Proiectelor salariale;

  • obţinerea informaţiilor despre condiţiile şi termenele produselor bancare sau informaţii privind ratele de schimb valutar şi altă informaţie bancară.
Sistemul Internet-Banking asigură un grad înalt de protecţie a documentelor electronice contra falsificării şi vizionării neautorizate a acestora.

Caracterul discret al cheilor de criptare face imposibila contrafacerea semnaturii digitale şi identificarea codului electronic.