Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Internet Banking

Implementarea sistemelor automatizate de deservire la distanţă constituie un pas important în stabilirea unor relaţii durabile în timp dintre bancă şi client, avantajoase ambelor parţi.

Prin intermediul sistemului Internet Banking, clientul poate, din oficiu sau de la orice calculator cu acces la Internet, să efectueze operaţiuni bancare, precum:
 • gestionarea conturilor bancare, inclusiv primirea extraselor de cont;
 • efectuarea plăţilor în monedă naţională;
 • efectuarea plăţilor în valută străină;
 • efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
 • gestionarea transferurilor în cadrul Proiectelor salariale;
 • schimbul de date cu sistemul de contabilitate al clientului;
 • perfectarea interpelărilor şi a rapoartelor privind operaţiunile bancare efectuate;
 • imprimarea în format .pdf, .doc, .xls a documentelor de decontare şi a extraselor de cont etc.
 • obţinerea informaţiilor despre condiţiile şi termenele produselor bancare sau informaţii privind ratele de schimb valutar şi altă informaţie bancară.
Sistemul Internet Banking asigură un grad înalt de protecţie a documentelor electronice contra falsificării şi vizionării neautorizate a acestora. Caracterul discret al cheilor de criptare face imposibilă contrafacerea semnăturii electronice şi identificarea codului electronic.

Sistemul Internet Banking oferă abonaţilor următoarele avantaje:
 • urgentarea achitărilor cu furnizorii de mărfuri sau servicii, prin faptul că plăţile pot fi făcute de la orice calculator conectat la Internet;
 • control operativ asupra operaţiunilor bancare, prin consultarea on-line a statutului tranzacţiilor efectuate şi a situaţiei conturilor bancare;
 • posibilitatea definirii/retragerii de sine stătător a utilizatorilor şi a rolurilor acestora în sistem;
 • posibilitatea stabilirii limitelor la anumite operaţiuni de plăţi în scop de diminuare a riscului de fraudare sau erori la efectuarea plăţilor;
 • acces rapid la informaţia privind ratele de schimb valutar, codurile băncilor şi altă informaţie utilă pentru efectuarea operaţiunilor bancare;
 • grad înalt de protecţie a documentelor electronice contra falsificării şi accesului neautorizat, păstrarea în condiţii sigure.
Serviciul EASI Banking (Enterprise Accounting System Interface) este parte a sistemului Internet Banking ce asigură posibilitatea accesării unor funcţionalităţi ale acestuia direct din interfaţa sistemului de evidenţă contabilă al clientului. Astfel, din momentul conectării la serviciul EASI Banking, utilizatorii vor putea executa anumite operaţiuni bancare direct din sistemul de evidenţă contabilă, cum ar fi:
 • formarea, semnarea şi expedierea ordinelor de plată;
 • transferarea salariului în conturile angajaţilor;
 • primirea extrasului de cont actualizat;
 • vizualizarea statutului tranzacţiilor.