Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Întrebări şi răspunsuri

1. Cum şi unde puteţi cere un card bancar Moldova Agroindbank?

Vă puteţi adresa la orice filială sau reprezentanţă Moldova Agroindbank, unde veţi face cunoştiinţă cu:

- Regulile de utilizare a cardului

- Tarifele şi comisioanele percepute pentru operaţiunile cu card

- Veţi completa cerere de emitere card, avînd în posesie un act de identitate.

După ce completaţi cererea de emitere card şi achitaţi tarifele şi comisioanele stabilite (după caz), după o perioada stabilită de procesare a cererii, deveniţi un deţinator al cardului Moldova-Agroindbank.

2. Cum şi unde puteţi completa contul de card ?

Puteţi completa contul de card în orice filială sau reprezentanţă Moldova Agroindbank care afişează la intrare, la casă sau în alte locuri marcile cardului.

Contul de card poate fi completat de asemenea printr-un simplu transfer în lei sau valută, executat din ordinul persoanei juridice şi/sau fizice aflate în Republica Moldova sau peste hotare, Moldova Agroindbank executand, dacă este necesar, convertarea banilor primiti in valuta contului de card.

3. Oferă oare Moldova Agroindbank o dobândă la sumele de bani depuse pe contul de card?

Pe langa faptul că sumele de bani depuse pe contul de card pot fi retrase oricînd, aceste sume de bani vă pot aduce şi venituri suplimentare. Dobînzile şi modul lor de calcul asupra soldului contului de card sunt afişate sau pot fi aflate la orice filiala sau reprezentanta Moldova-Agroindbank.

4. În care unităţi comerciale şi/sau prestări servicii puteţi achita marfurile şi/sau serviciile?

Deţinatorul de card Moldova Agroindbank poate achita mărfurile/serviciile în acele unitati comerciale/prestări servicii (inclusiv filiale, reprezentanţe bancare) care afisşează la intrare, la casa sau în alte locuri vizibile marca cardului.

5. Cum şi unde puteţi retrage bani numerar de pe contul Dvs de card?

Dacă aveţi nevoie de bani, puteţi intra în filialele sau reprezentanţele Moldova Agroindbank sau a altor bănci din Republica Moldova şi de peste hotare (care au afişate marca cardului).

De asemenea, puteţi retrage numerar din contul Dvs de card 24 de ore din 24 la automatele bancare Moldova Agroindbank şi a altor bănci din Republica Moldova, şi de peste hotare (care au afişate marca cardului deţinatorului).

Moldova Agroindbank sugerează tuturor deţinatorilor de carduri ale băncii să retragă bani în numerar pe teritoriul Republicii Moldovala filialele şi bancomatele Moldova Agroindbank intru evitarea comisioanelor suplimentare, aferente operaţiunilor de retragere a banilor numerar la filialele şi bancomatele altor bănci.

6. Ce faceţi în caz de pierdere sau furt al cardului Dvs?

În caz de pierdere sau furt al cardului Dvs trebuie să comunicaţi urgent băncii emitente despre acest fapt. Doar în acest caz banca va proteja mijloacele băneşti din contul Dvs de card de la acces nesancţionat.

Informarea băncii despre pierderea/furtul cardului o puteţi face la numărul de telefon (22) 45 06 03, indicat pe versoul cardului şi în Regulile de utilizare a cardului. Telefonaţi din republică sau de peste hotare, comunicaţi datele cerute şi urmaţi instrucţiunile operatorului băncii.

7. Care sunt posibilităţile de monitorizare eficientă a banilor pe cardul bancar 

BC ”Moldova Agroindbank” SA îţi oferă mai multe posibilităţi pentru Consultarea soldului disponibil în Contul de card:

1. La distanţă

Internet şi Mobile banking – soluţii de acces prin intermediul internetului. Descrierea şi accesul la serviciile oferite de bancă la distanţă sînt disponibile pe site-ul www.maib.md - în meniul „MAIB ON-LINE”.
  • SMS notificări- consultarea soldului contului prin telefonul mobil. Imediat după efectuarea operaţiunilor cu cardul bancar, clientul primeşte un SMS unde este indicat soldul disponibil în cont.

  • Extrase electronice – oferă posibilitatea de vizualizare a soldurilor conturilor şi obţinerea extraselor de cont direct de pe www.maib.md. Serviciul este disponibil prin abonare.

  • Extrasul de cont. Lunar, BC”Moldova-Agroindbank”SA expediază pe poşta electronică a clientului
Extrasul de cont lunar. Pentru a putea vizualiza estrasul primit electronic, este necesar să introduceţi Parola. Pentru a afla Parola (care a fost iniţial indicată în cererea de emitere) este necesar să apelaţi la Suportul băncii (022) 450-603 . După procedura de identificare a clientului va fi comunicată Parola pentru vizualizarea extrasului lunar. Serviciul este gratuit.

2. La bancomat 
  • introduceţi cardul bancar în bancomat;

  • alegeţi limba preferată,

  • introduceţi PIN-codul,

  • alegeţi operaţiunea Balanţă
Atenţie! Nu păstraţi PIN-codul împreună cu cardul, nu scrieţi PIN-codul pe card, nu comunicaţi PIN-codul nimănui, 

3. Contactînd suportul băncii la numărul de telefon – 022 45 06 03. După procedura de identificare a clientului (indicarea datelor personale), va fi comunicat soldul din contul de card disponibil.

Prin intermediul serviciilor la distanţă Internet şi Mobile banking sunt disponibile toate tipurile de transferuri din/în conturi curente, de card sau depozit, în lei sau valută (între conturile personale), achitarea creditelor, mărfurilor şi serviciilor către furnizori, operaţiuni forex, consultarea stării conturilor, obţinerea extraselor din conturi, a informaţiei privind cursurile valutare etc. Serviciile prestate prin intermediul internetului oferă, un grad sporit de securitate şi sînt disponibile 24 din 24 de ore, fiind disponibile de pe o platformă unică Bank Flex Multichannel.

Pentru abonare la serviciile oferite de BC ”Moldova Agroindbank” SA – adresaţi-Vă la oricare din filialele băncii, unde ve-ţi beneficia şi de consultaţiile necesare.

9. Adresele bancomatelor ce eliberează numerar în valută străină:

Filiala Lipcani, str. Frunze 1 / $ /
Rompetrol Leuseni, Traseul Chisinau-Leuseni, km. 92 / /
Filiala Briceni, str. Independentei 24 / $ / / CASH-IN /
Agentia Varnita, Str. Tighina 66, s. Varnita / $ /
Satul Varnita, str.Tighina 56, / $ /
Cash-in Foxmart, bd. Moscova 5 / $ / / CASH-IN /
Supermarchet Fourchette, bd.Moscova 19 / $ / / CASH-IN /
Filiala Miron Costin, str. Miron Costin 9 / $ / / CASH-IN /
Filiala nr.5, str. Aleco Russo 63/6 / $ / / CASH-IN /
Filiala Buiucani II, str. Ion Creangă 78 / /
Hotel Vila Verde, str. Grenoble 110, / /
Punctul Vamal Aviatehnologie, bd. Dacia 49/6 / /
Filiala nr.4, str. bd. Dacia 30/3 / $ / / CASH-IN /
Jumbo, str. Decebal 23 / $ / / CASH-IN /
Hotel Flowers, str. N. Anestiade 7 / /
Ambasada Marii Britanii, str. N. Iorga 18 / /
Ambasada SUA, str. Mateevici 103 / $ /
Sun City, str.Puskin 32 / $ / / CASH-IN /
Filiala nr.1. str. Vasile Alecsandri 115 / $ / / CASH-IN /
Filiala Mihai Eminescu, str. Tighina 49 / $ / / CASH-IN /
DOCCB, str. Constantin Tanase 9/1 / $ / / CASH-IN /

10. Date bancare pentru efectuarea transferurilor de peste hotare in conturile de card

Pentru transferuri în Dolari SUA

 
1. Beneficiary: Name, Surname
2. IBAN code*  
3. Beneficiary Bank: BC MOLDOVA AGROINDBANK SA
SWIFT: AGRNMD2X
4. Correspondent bank: ACC. NR. 890-0223-103
BANK OF NEW YORK
NEW YORK, USA
SWIFT: IRVTUS3N

Pentru transferuri în EUR
 
1. Beneficiary: Name, Surname
2. IBAN code*  
3. Beneficiary Bank: BC MOLDOVA AGROINDBANK SA
SWIFT: AGRNMD2X
4. Correspondent bank: ACC. NR. 000-55.012.470
Raiffeisen Bank International AG 
Vienna, Austria 
SWIFT: RZBAATWW 

Pentru transferuri în MDL
 
1. Nume, prenume: Numele, prenumele
2. Cod IBAN  
3. Banca beneficiara: BC MOLDOVA AGROINDBANK SA
FILIALA Denumirea filialei
**COD AGRNMD2X

NOTE:
* Cod IBAN poate fi aflat la filiala băncii unde a fost decshis contul de card sau accesaţi likul la calculator IBAN;
** Codul numeric al filialei, unde a fost deschis contul de card.