Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Investiţionale pentru tineret

Scopul creditului: Pentru finantarea si facilitarea implicarii tinerilor in activitatea antreprenoriala in sectorul rural
Finantarea investitiilor necesare pentru sustinerea necesitatilor de dezvoltare/extindere a afacerii si anume: cumpararea, transportarea, instalarea echipamentului, instruirea personalului, asigurarea pe durata transportarii si dupa caz, inspectia.

Suma creditului

Suma minimă - 30 000 lei

Suma maximă - 300 000 lei, suma creditului este divizată în 2 părţi :

▸ porţiunea de credit- 60%
▸ porţiunea de grant investiţional – 40 %

Grantul investiţional este partea nerambursabilă a sub- împrumutului.

Debitorul are dreptul să beneficieze de sub- împrumut cu porţiune de grant numai o singură dată.
În cazul încălcării de către debitor a condiţiilor de creditare sau utilizării incorecte a mijloacelor financiare, sau nerambursarea în termenele stabilite a unei plăţi a porţiunii de credit (60 %) şi neachitarea dobînzilor aferente cu mai mult de 5 zile întîrziere, porţiunea de grant devine credit pentru utilizarea căruia se calculează dobînzi din ziua pierderii dreptului la grant.

Termeni de creditare

Proiectul PNAET posedă 2 surse de finanţare - RISP I refinanţare şi FIDA 1 refinanţare. În acest sens, termenul de creditare este de până la 5 ani.

Perioada de graţie Până la 8 luni.

Rata dobinzii: 8.0% anual din resursele FIDA si din resursele RISP.

Activităţi eligibile:

Domeniile de activitate ale solicitanţilor pot cuprinde:

▸ Agricultură;

▸ Industria alimentară. Producţia, prelucrarea si conservarea cărnii, peştelui, fructelor, legumelor, uleiurilor, grăsimilor. Fabricarea produselor de morărit, a nutreţurilor gata pentru animale. Fabricarea băuturilor, altor produse.

▸ Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole, depozitarea şi păstrarea produselor agricole.

▸ Producerea de maşini, aparate, echipamente, echipamente electrice, electronice.

▸ Creşterea animalelor, păsărilor, alte specializări în alte categorii.

▸ Producerea materialelor de construcţii, etc.

▸ Echipamente pentru a efectua lucrări de construcţie.

▸ Industria extractivă.

▸ Industria lemnului şi articolelor din lemn.

▸ Industria de textile şi confecţii.

▸ Producerea de piei, articolelor din piele.

▸ Fabricarea hârtiei şi cartonului.

▸ Producerea articolelor din cauciuc şi material plastic

▸ Prelucrarea metalelor.

▸ Produse de poligrafie.

▸ Frigidere şi frigorifere pentru păstrarea produselor.

▸ Alte activităţi de producere.

Informaţie suplimentară privind activitatea de creditare în cadrul PNAET – în pagina web a Ministerului Finanţelor: www.mf.gov.md , www.mec.mdwww.odimm.md şi www.businessportal.md.

 
Cerere de credit   Calculator credite


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare