Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
MAIB-Leasing

MAIB-Leasing


Compania ”MAIB-Leasing” S.A. a fost înregistrată la 10 septembrie 2002 şi reprezintă întreprinderea-fiică a BC "Moldova Agroindbank" S.A. Banca deţine 100% din acţiuni şi contribuie la diversificarea gamei de servicii financiare oferite de către aceasta populaţiei şi agenţilor economici, prin intermediul implementării unei noi forme de finanţare pe care o reprezintă leasingul.

Compania ”MAIB-Leasing” S.A., este una dintre cele mai reprezentative companii de leasing din ţară. Având în spate o instituţie financiară precum BC ”Moldova Agroindbank” S.A., cu o cotă de piaţă de circa 30% şi o istorie impecabilă de creditare, ”MAIB-Leasing” S.A. îşi permite susţinerea unor proiecte viabile oricât de ambiţioase, şi aplicarea unor strategii coerente de dezvoltare cu accent pe parteneriat, flexibilitate în structurarea tranzacţiilor, competitivitate şi siguranţă. Leasingul în Republica Moldova a apărut odată cu compania ”MAIB-Leasing”, şi în continuare este asociat indubitabil, cu însăşi activitatea de leasing din ţară.

Activitatea de leasing

BC ”Moldova Agroindbank” S.A. este prima bancă care a creat o companie de leasing - ”MAIB-Leasing” S.A. Evenimentul dat a fost unul de pionerat, oferind clienţilor cele mai inovative şi competitive posibilităţi de finanţare.

Serviciile ”MAIB-Leasing” combină:
 • capacitatea financiară a BC ”Moldova Agroindbank” S.A.;
 • dorinţa de a furniza clienţilor servicii de calitate.
 • profesionalismul de a identifica şi materializa soluţia optimă pentru nevoile dvs.
Genurile de activitate:

1. Leasing financiar pentru achiziţionarea:
 • Automobilelor şi autocamioanelor;
 • Autobuselor şi microbuselor;
 • Echipamentelor şi utilajelor;
 • Tehnicii Agricole;
 • Imobilelor cu destinaţie locativă şi de producţie;
 • Tehnică de birou.
2. Acordarea serviciilor aferente leasingului;

3. Acordarea serviciilor de consultanţă financiară.

Avantajele finanţării în leasing:
 
 1. Posibilitatea realizării investiţiilor mari chiar şi de către societăţile care nu dispun de resursele financiare necesare, dar care au perspective de dezvoltare;
 2. Eşalonarea costului de achiziţie a activelor de capital pe toată durata de funcţionare a acestora;
 3. Cuantificarea exactă a cheltuielilor de leasing pe toată durata contractului;
 4. Evitarea imobilizării, la momentul iniţial, a întregii sume necesare achiziţionării respectivului activ;
 5. Listă redusă de documente aferente cererii de finanţare în sistem de leasing;
 6. Dobîndă avantajoasă pentru finanţare în valută naţională şi străină.

Mai multă informaţie referitor la serviciile prestate de “MAIB-Leasing” S.A. găsiţi pe pagina oficială a companiei www.leasing.md la tel: (022) 844 202 sau la numărul la linia verde: 0 800 88888 (apel gratuit).

Adresa “MAIB-Leasing”S.A.:

str. Tighina, 49/4, (etajul 4)
mun. Chişinău, MD-2001