Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

MAIB-SWEEP

MAIB-SWEEP este un serviciu destinat clienţilor băncii - agenţi economici pentru transferul programat al soldului contului la alte conturi proprii curente în aceeaşi valută, inclusiv pentru operaţiuni cu carduri de plată.

Cine poate beneficia de acest serviciu?

De avantajele serviciului MAIB-SWEEP poate beneficia orice client-agent economic:

  • care deţine mai multe conturi în diferite filiale şi efectuează transferuri periodice între conturile proprii;
  • care deţine carduri de afaceri şi doreşte suplinirea periodică a cardului;
  • care are filiale/reprezentanţe în teritoriu şi efectuează regulat transferul soldului contului filialei la contul (centralizator) al companiei principale.

Ce transferuri presupune MAIB-SWEEP?
Prin MAIB-SWEEP aveţi posibilitatea de a transfera la contul curent, inclusiv pentru operaţiuni cu carduri de plată:

  • soldul integral al contului
  • suma ce depăşeşte o anumită limită stabilită de dumneavoastră

Dacă aţi optat pentru transferul soldului integral al contului, atunci banca,  la o dată stabilită, va transfera toată suma din cont la un alt cont al dumneavoastră sau al filialei/ reprezentanţei dumneavoastră din cadrul băncii.

În cazul în care aţi optat pentru transferul regulat al surplusului contului, atunci banca va transfera, la data programată, toată suma ce va depăşi limita stabilită de dumneavoastră (sold minim).
Transferul mijloacelor băneşti prin intermediul serviciului MAIB SWEEP se efectuează în cadrul băncii în monedă naţională şi valută străină în conformitate cu prevederile legislaţiei valutare.

Important: dacă alegeţi transferul unei sume ce depăşeşte un anumit sold, trebuie să menţineţi în permanenţă în cont soldul minim stabilit prin contract cu banca. 

Ce se întâmplă în cazul insuficienţei de bani în cont?

În cazul în care nu aveţi suficienţi bani în cont pentru efectuarea transferului şi a comisioanelor aferente sau există alte motive care fac imposibilă procesarea tranzacţiilor pe contul respectiv, operaţiunea nu va fi executată, iar dumneavoastră veţi fi anunţat prin e-mail despre acest fapt.

Pentru mai multe detalii apelaţi serviciul Call Center la (022) 268 999  sau adresaţi-vă în oricare din filialele băncii.