Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Anunţ privind selectarea companiilor de evaluare 11.10.2018

Anunţ privind selectarea companiilor de evaluare

BC ”Moldova Agroindbank” SA anunţă iniţierea procesului de selectare a companiilor de evaluare, care vor presta servicii de evaluare pentru bancă.   
 
Pentru a participa în procesul de selecţie, companiile interesate trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:     
 
     1. Să dispună de o experienţă de activitate pe piaţă de cel puţin 5 ani (termen confirmat de licenţe istorice).    
     2. Să deţină contract/e de muncă încheiat/e cu evaluatorul/ evaluatorii, ce urmează să perfecteze rapoarte de evaluare. În cazul angajării altor evaluatori, compania de evaluare va informa banca. În urma analizei suplimentare efectuate de către bancă urmează încheierea unui nou angajament. 
     3. Evaluatorul certificat deţine contract de muncă cu compania de evaluare şi certificat de calificare a evaluatorilor bunurilor imobile de cel puţin 3 ani.
     4. Compania de evaluare şi evaluatorul certificat au o reputaţie bună pe piaţa serviciilor de evaluare, nu au fost anterior avertizaţi pe parcursul ultimilor 5 ani sau retrase certificatele de calificare ale evaluatorilor din companie, pe motivul calităţii nesatisfăcătoare a rapoartelor de evaluare din partea entităţilor de profil şi nu au fost excluşi anterior din lista întreprinderilor cu care a colaborat banca.  
     5. Pentru perioada ultimilor 3 ani să cumuleze un număr minim de 100 de rapoarte de evaluare pentru un (1) an (care să cuprindă obiecte cu diferit grad de complexitate: locativ/ comercial complexe patrimoniale/ bunuri mobile). 
     6. Dacă în rezultatul verificării unui raport de evaluare vor fi depistate neconformităţi privind aplicarea standardelor de evaluare şi a legislaţiei în domeniu, iar aceste neconformităţi au condus la influenţarea rezultatelor evaluării, banca va înceta colaborarea cu aceasta.   
     7. Companiile de evaluare care întrunesc criteriile de eligibilitate expuse în pct. 1 – 6 vor semna un Angajament privind prestarea serviciilor de evaluare cu termen de valabilitate de 1 an.

Companiile de evaluare interesate sunt invitate să depună scrisori de intenţie în adresa băncii, anexând documentele care confirmă eligibilitatea, inclusiv:  
 
     a) copia certificatului de înregistrare 
     b) copia licenţei privind activitatea de evaluare a bunurilor imobile (licenţe istorice)
     c) copia certificatelor evaluatorilor angajaţi în companie (prezent şi istoric)
     d) copia contractului de muncă semnat de către evaluator cu compania de evaluare
     e) copia diplomelor/ actelor/ proceselor-verbale/ ordinelor, avertizărilor etc. în adresa evaluatorilor şi a companiei, care confirmă reputaţia pe piaţa serviciilor de evaluare
     f) informaţie referitor la numărul rapoartelor de evaluare efectuate de către compania de evaluare (informaţie structurată conform criteriilor de eligibilitate) 
     g) trei modele de rapoarte de evaluare pentru diferite categorii de bunuri (rapoartele nu vor conţine informaţii cu caracter personal):    
          i. bunuri cu destinaţie locativă
          ii. complexe de bunuri cu destinaţie nelocativă
          iii. bunuri mobile
     h) alte documente care confirm eligibilitatea conform criteriilor stabilite.

Setul de acte urmează a fi depus la adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, persoana de contact: Denis Zberea.
 
Data limită de depunere a setului de acte şi a scrisorii de intenţie: două luni din data publicării anunţului.