Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice
În atenţia acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. COMUNICAT INFORMATIV 27.12.2017

În atenţia acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. COMUNICAT INFORMATIV

La 26.12.2017, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., ţinută prin corespondenţă.

În urma examinării chestiunii din ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii a hotărât achitarea dividendelor anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2016 din contul profitului nedistribuit al anului 2016.

În conformitate cu decizia Consiliului băncii din 27.12.2017, plata dividendelor se va efectua în cuantumul, stabilit în permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei privind distribuirea capitalului şi anume în sumă de 84 lei (opt zeci şi patru lei) la o acţiune a băncii, aflată în circulaţie. Plata va fi efectuată în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
 
 
Comitetul de Conducere al băncii