Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare 05.01.2018

Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare

Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia, întocmită în conformitate cu art. 123 din Legea nr. 171 din 11.11.2012 şi Secţiunea 5 Capitolul II din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/11 din 12.02.2016
 1. Date generale privind emitentul de valori mobiliare
 1. Denumirea completă şi prescurtată a emitentului de valori mobiliare:
Denumirea completă: Banca comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.,
Denumirea prescurtată: BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
 1. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
o instituţie financiară,
un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
 1. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori mobiliare: Sediul: MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9/1, Republica Moldova, tel.: +22-268-999, Fax: +22-228-058, pagina web: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md; Serviciul Call-Center – tel.: +22-268-999, e-mail: inform@maib.md; Serviciul INFOTEL 24/24, disponibil zilnic, 24 de ore din 24 – tel.: +22-268-998.
 2. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat:
Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600003778,
Data înregistrării: 21.05.2001.
 1. Activitatea principală (conform CAEM Rev.2): K 64.19.
 2. Informaţia privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare, denumirea completă, sediul, nr. licenţei, numele, prenumele şi telefonul conducătorului, data şi numărul contractului:
Societatea de registru "Registru Ind" S.A., mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/1, of. 60, autorizaţie de societate de registru nr. 0005 din 31.12.2014, conducător Oxana Bujor, tel.: + +373 /22/ 22-49-63, fax: +373 /22/ 22-15-07, Contract de nr. 63/17/447 din 01.11.2017;
Societatea de audit "BDO Audit & Consulting" S.R.L., mun. Chişinău, str. Puşkin, nr.45B, etajul 5, Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit seria AMMII nr.050535, conducător Bernaz Anatolie, tel.: +373/22/902-300, contract nr. 12A/2016 din 29.04.2016.
 1. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare: Acţiuni ordinare nominative de clasa I, ce conferă acţionarului dreptul la un vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia, alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. Valoarea nominală a unei acţiuni constituie 200,00 (două sute) lei.
 2. Informaţia referitor la publicarea informaţiei privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă):
Dezvăluirea informaţiei privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia se efectuează prin:
 • Mecanismul oficial de stocare a informaţiei;
 • Publicarea se efectuează pe pagina web a emitentului;
 • Evenimentele specificate la pct. 29 subpct. 3), subpct. 4) şi subpct. 12) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/11 din 12.02.2016, suplimentar se dezvăluie prin publicarea avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi/sau ziarul Capital Market.
 1.  Evenimente care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare sau preţul valorilor mobiliare al acestuia:
3. Plata dividendelor aferente valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare:
 • Organul competent care a luat decizia şi data primirii deciziei privind plata dividendelor anuale şi intermediare: hotărârea Adunării generale extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC “MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. din 26 decembrie 2017;
 • Perioada pentru care s-au calculat dividendele: plata dividendelor anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2016
 • Termenul efectiv de plată a dividendelor: în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Data perfectării listei deţinătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele anunţate conform deciziei organului competent: lista acţionarilor întocmită la situaţia din 04.12.2017, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării;
 • Mărimea dividendelor anunţate pe o valoare mobiliară: 160 lei per acţiune;
 • Altă informaţie relevantă: În conformitate cu decizia Consiliului băncii din 27.12.2017, plata dividendelor se va efectua în cuantumul, stabilit în permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei privind distribuirea capitalului şi anume în sumă de 84 (opt zeci şi patru) lei la o acţiune a băncii, aflată în circulaţie. Plata va fi efectuată în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
5. Convocarea adunării generale a acţionarilor:
 • Data producerii evenimentului: 27.12.2017.
 • Data deciziei organului competent care a aprobat/decis asupra convocării Adunării generale ordinare a acţionarilor băncii: decizia Consiliului băncii din 27.12.2017, proces-verbal 52.
 • Descrierea evenimentului: convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC “Moldova-Agroindbank” S.A. Forma de ţinere a Adunării – prin corespondenţă.
Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor se va ţine la 23.01.2018, orele 11:00, la sediul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1.
Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" este următoarea:
Punct unic. Cu privire la modificarea hotărîrii Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor băncii din 26.12.2017, proces-verbal nr. 55.