Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
​Moldova Agroindbank – listată de Serviciul Fiscal de Stat printre cei mai oneşti contribuabili ai anului 22.10.2018

​Moldova Agroindbank – listată de Serviciul Fiscal de Stat printre cei mai oneşti contribuabili ai anului

Serviciul Fiscal de Stat a desemnat cei mai oneşti contribuabili ai anului 2018, iar Moldova Agroindbank este unul dintre premianţi, apreciaţi pentru promovarea civismului fiscal şi conformarea la onorarea obligaţiilor fiscale. 

Agenţii economici premiaţi au fost invitaţi la Serviciul Fiscal de Stat, pentru a li se înmâna trofeele, a împărtăşi succesul şi a fi apreciată exemplaritatea pe care o promovează în activitatea zilnică. 

„Este o onoare pentru Moldova Agroindbank să obţină titlul de „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate”, care reflectă nivelul cel mai înalt al disciplinei financiare, transparenţa administrării afacerii şi responsabilitatea socială. În acest context, aş vrea să remarc strategiile şi acţiunile întreprinse de autorităţile statului pentru dezvoltarea cadrului fiscal al Moldovei, care, în final, contribuie la creşterea economică a ţării”, a declarat Vitalie Lungu, Director financiar al băncii. 

Menţionăm că agenţii economici listaţi printre cei mai oneşti contribuabili au întrunit mai multe criterii de evaluare, inclusiv:
- în rezultatul controalelor efectuate în ultimul an de gestiune nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate conform deciziilor emise nu depăşesc pragul de semnificaţie;  
- nu au admis restanţe la Bugetul Public Naţional la situaţia de ultima zi a anului de gestiune etc.   

De asemenea, Moldova Agroindbank este apreciată şi la nivel internaţional, fiind premiată de Asociaţia Băncilor Europei Centrale şi de Est (BACEE) pentru raportare excelentă, transparentă şi exhaustivă a informaţiei. 

Moldova Agroindbank este un implementator al celor mai înalte standarde financiare şi a bunelor practici de administrare fiscală, încurajând şi promovând raportarea financiară onestă.