Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Operaţiuni Curente

Operaţiuni Curente

BC “Moldova Agroindbank” SA deschide conturi bancare persoanelor fizice cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Fiecare persoană fizică poate deschide mai multe conturi în monedă naţională şi/sau în valută străină, indiferent de amplasarea administrativ-teritorială, respectindu-se cadrul legislativ.

Acest produs bancar vă permite să vă administraţi banii mai uşor şi mai eficient, avînd posibilitatea să efectuaţi plăţi, încasări şi transferuri bancare, iar banii Dvs. să fie mereu în siguranţă.

De ce merită să deschizi un cont la BC “Moldova Agroindbank” S.A

  • Este cea mai mare bancă din Moldova, care deţine cote importante în sistemul bancar – ceea ce garantează siguranţa banilor Dvs.

  • Deţinem o retea extinsă de sucursale şi reprezentanţe care vă permit accesarea contului din orice locaţie

  • Menţinem şi dezvoltăm relaţii extinse cu bănci corespondente din multe ţări, astfel veţi avea posibilitatea să faceţi fără dificultăţi viramente în/din străinătate.

  • Cunoaştem preţul banilor Dvs., de aceea puteţi conta pe noi,

  • Aici nu doar veţi păstra banii, dar veţi obţine venit în baza acestora,

  • Preţuim clienţii noştri şi asigurăm o deservire înaltă.
Documentele necesare pentru deschiderea/modificarea/închiderea contului curent/contului  de depozit sunt:  

A) în cazul deschiderii contului de către client personal:

- actul de identitate al clientului prezentat în original şi în copie

B) în cazul deschiderii contului de către o persoană împuternicită:

- actul de identitate al persoanei împuternicite de deschidere a contului prezentat în original şi în copie,

- actul de identitate al clientului prezentat în copie autentificată notarial / supralegalizată / apostilată;

- procura, ce atestă împuternicirea de deschidere a contului prezentată în original sau copia acesteia autentificată notarial/supralegalizată/apostilată.
   

Graficul primirii ordinelor de plată
în cadrul BC “Moldova Agroindbank” S.A.
Ordinele de plată în monedă naţională şi în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de  bancă  în  aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite  şi acceptate de bancă până la:


Tipul ordinelor de plată

Ora limită

Ordine de plată emise pe suport de hârtie:

  • în monedă naţională
  • în valută străină

 

16.00

 

Ordine de plată transmise prin sistemele de deservire bancară la distanţă*)

  • în monedă naţională
  • în valută străină

 

 

17.00
 

*) Ordinele de plată în valută străină, vor fi executate de bancă în ziua primirii, cu data valutei în aceeaşi zi bancară, dacă momentul primirii va fi pînă la orele :    
13.30 – în cazul ordinelor de plată în EUR;
16.00 – în cazul ordinelor de plată în USD;
10.00 – în cazul ordinelor de plată în alte valute străine.
Ordinele de plată în valută străină recepţionate după orele indicate mai sus, vor fi executate cu data valutei în următoarea zi lucrătoare pentru banca corespondentă prin care este direcţionat transferul de credit aferent.POSIBILITĂŢI DE INFORMARE CU PRIVIRE LA SOLDUL CONTULUI

CONDIŢII CONT CURENT (în vigoare din 01.03.2019) 

CONDIŢII CONT CURENT (în vigoare până la 01.03.2019) 

 
Cont Curent – Simplu şi comod direct din telefonul tău