Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Operaţiuni de plăţi

Operaţiuni de plăţi

Operaţiunile de plăţi sunt cele mai solicitate servicii bancare. Clienţii pot efectua plăţi aferente activităţii curente, utilizând diverse instrumente de plăţi.

Plăţi în monedă naţională (plăţi domestice).

Plăţile în monedă naţională sunt executate de bancă in baza ordinelor de plată, perfectate de client (pe suport de hârtie sau electronic prin Internet-Banking), în regim normal sau urgent, atât în favoarea clienţilor băncii (plăţi intrabancare) cât şi în favoarea clienţilor altor bănci (plăţi intrabancare). Plăţile sunt executate de bancă în ziua primirii acestora. Plăţile urgente sunt executate in cel mult 15 minute, în cazul plăţilor intrabancare şi în 25 minute, în cazul plăţilor interbancare.
Avantaje:

  • operativitate în executarea transferurilor băneşti;
  • confidenţialitatea tranzacţiilor;
  • posibilitatea urmăririi stării ordinelor de plată prin sistemele de deservire bancară la distanţă.

Debit direct

Produsul Debit direct are la bază relaţii de mandat, ce prevăd transmiterea de către client (plătitor) a dreptului şi asumarea de către bancă a obligaţiei de efectuare regulată a plăţilor din contul de plăţi al plătitorului pentru serviciile consumate, mărfurile, lucrările de care a beneficiat, în baza ordinelor de debitare directă, prezentate băncii de către furnizor (beneficiarul plăţii).
Avantaje:

  • clientul este scutit de grija evidenţei permanente a creanţelor sale faţă de partenerul furnizor;
  • clientul evită practic riscul întreruperii furnizării mărfurilor, serviciilor / lucrărilor din cauza neachitării la timp a acestora;
  • clientul economiseşte timp şi resurse (plata mărfurilor, serviciilor / lucrărilor utilizate nu presupune adresarea repetată la bancă cu întocmirea documentelor de plată);
  • toate decontările vor fi efectuate de către bancă cu respectarea strictă a împuternicirilor oferite de client.

Plati programate

Plăţile programate sunt plăţile efectuate de bancă din numele şi contul clientului, la anumite date şi în sume fixe, în baza unui contract de mandat, în scopul stingerii unor obligaţiuni contractuale sau de altă natură ale plătitorului faţă de contrapărţi. Beneficiarii pot fi operatorii de telefonie mobilă, furnizorii de servicii comunale, companiile de leasing, buget (în cazul în care se cunoaşte suma şi periodicitatea plăţilor), etc.
Avantaje:

  • economie de timp si resurse la executarea plăţilor periodice;
  • operativitate în executarea transferurilor aferente plăţilor;
  • costuri mai mici în raport cu costurile plăţilor ordinare.

Plati valutare

Platile in valuta straina dispuse de clientii bancii sunt executate de banca in aceeasi zi in care sunt primite si acceptate, cu data valutei conform termenelor si conditiilor stabilite in acordurile incheiate cu bancile corespondente prin care sunt procesate platile respective.
Platile se efectueaza in limita disponibilului din contul curent al platitorului indicat in ordinul de plata in valuta straina, cu respectarea prevederilor reglementarilor valutare ale statutului si ale actelor normative bancare .
De regula, platile in valuta straina sunt efectuate de banca, la prezentarea de către platitor a documentelor justificative, care atestă necesitatea efectuarii plăţii si conţin date despre suma platii.
Platile pot fi efectuate in orice valuta straina, cu care opereaza banca, si transferate prin sistemul de plati internationale SWIFT, practic, in orice tara din lume.
Platile primite in favoarea clientilor bancii sunt inregistrate in conturile acestora in ziua primirii fondurilor respective in conturile corespondente ale bancii, fara aplicarea carorva comisioane.

Plăţi prin convertire

Plăţile prin convertire permit clientului să efectueze plăţi în valută străină din contul curent in lei sau în altă valută decât valuta transferului. Acest instrument permite clientului să efectueze plăţi direct prin convertirea valutei contului de plăţi, fără a fi necesară prezentarea cererii de schimb valutar.
Convertirea valutei contului în valuta plăţii se va efectua la cursul comercial stabilit de bancă în ziua efectuării tranzacţiei.