Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Servicii pe piaţa de capital

Servicii pe piaţa de capital

Licenţa pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa de capital

Lista persoanelor care deţin certificat de calificare eliberate de CNPF 

Informatia privind numarul de contracte incheiate:

La situaţia din 31.12.2017

Nr. de contracte încheiate în perioada de gestiune - 14 contracte.
Nr. de contracte la sfîrşitul perioadei de gestiune - 271 contracte.

BC „Moldova-Agroindbank” SA – în calitate de societate de investiţii, care î-şi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi avînd calitatea de membru al Pieţei Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei şi al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei - oferă o gamă largă de servicii pe piaţa de capital la cele mai avantajoase condiţii.

Începînd cu 19.02.2015, societatea de investiţii BC “Moldova-Agroindbank” SA, deţine calitatea de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor – constituit şi gestionat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare cu scopul de a compensa, în condiţiile Regulamentului privind Fondul de Compensare a Investitorilor (aprobat prin Hot. CNPF nr. 32/2 din 16.06.2014), clienţii persoane fizice ai membrilor Fondului în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi a celor conexe.

Regim de lucru: Luni-Vineri, orele 08:00 – 17:00, pauză 12:00 – 13:00.

Servicii acordate:

Prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor reprezintă activitatea de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurata de Banca în calitate de mandatar sau comisionar.

În contextul existentei legislatiei complexe in domeniul reglementarii activitatii pe piata de capital, BC “Moldova Agroindbank”S.A., detinind calitatea de Membru al Bursei de Valori din Moldova si participant la Depozitarul National de Valori Mobiliare al Moldovei si dispunind de un cadru functional competent, propune potentialilor clienti prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare in numele clientilor in conditii de maxima confidentialitate si profesionalism.

Societatea de investitii BC “Moldova Agroindbank” S.A. Va ofera:

  • servicii de vinzare-cumparare a valorilor mobiliare corporative prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei (in baza de mandat sau comision);

  • deservirea ofertelor publice a valorilor mobiliare pe piata secundara cu posibilitatea exercitarii functiilor de agent de plata;

  • administrarea valorilor mobiliare si mijloacelor banesti destinate investirii si reinvestirii in valorile mobiliare ale clientului in cazul in care astfel de servicii sint prevazute in contractul de brokeraj;

  • asistenta informationala cu privire la situatia pietei bursiere.
Servicii de consultanta de investitii

Activitatea de consultanta de investitii reprezinta activitatea desfasurata de catre banca privind recomandarea personala data unui client in legatura cu una sau mai multe tranzactii cu valori mobiliare.

Prin acest produs specialistii bancii, certificati in domeniul activitatii pe piata de capital, consulta individual orice client interesat in realizarea celor mai ambitioase idei investitionale. Scopul esential in domeniul prestarii serviciilor de consulting investitional consta in prezentarea oportunitatilor si oferirea solutiilor optime in vederea satisfacerii necesitatilor si exigentilor clientului.

BC “Moldova Agroindbank”S.A. Va propune:
 
  • consultanta privind evaluarea si gestionarea riscului investirii in valori mobiliare;

  • recomandari privind formarea portofoliului de valori mobiliare;

  • prezentarea de opinii si recomandari in legatura cu vinzarea si cumpararea valorilor mobiliare;

  • analiza pe piata de capital.