Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Operaţiuni de plăţi

Operaţiuni de plăţi

 
BC Moldova-Agroindbank SA efectuează operaţiunile de plată ale clienţilor prin intermediul conturilor curente ale acestora, deschise în sucursalele băncii. 
 
Plăţile sunt executate în baza ordinelor de plată perfectate de clienţi pe suport de hârtie (pe formularul pus la dispoziţie de către bancă) sau emise electronic prin intermediul sistemului  Internet-Banking la care clienţii au acces autorizat (sunt abonaţi).
 
ORDIN DE PLATĂ 
  
ORDIN DE PLATA ÎN VALUTĂ STRAINĂ 
 
Ordinele de plată în monedă naţională sau în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate în  aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite  şi acceptate de bancă până la ora-limită stabilită a zilei lucrătoare. Ordinele de plată primite după ora-limită sau în zi nelucrătoare pentru bancă se vor considera primite în următoarea zi lucrătoare. Ordinele de plată cu tipul de transfer URGENT, prezentate după ora-limită, nu vor fi primite spre executare. 
 
Pentru serviciile de plată prestate clienţilor, banca va aplica comisioane în conformitate cu Registrul tarifelor şi comisioanelor aplicate de BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. la serviciile prestate clienţilor, în vigoare la momentul executării plăţii

TARIFE 
 
Clienţii pot efectua plăţi aferente activităţii curente, utilizând diverse instrumente de plăţi: 
  • plăţi ordinare (în monedă naţională şi valută străină); 
  • plăţi programate; 
  • plăţi multiple (plăţi în pachet); 
  • debitarea directă.


Graficul primirii ordinelor de plată
în cadrul BC “Moldova Agroindbank” S.A.

Ordinele de plată în monedă naţională şi în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de  bancă  în  aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite  şi acceptate de bancă până la:


Tipul ordinelor de plată

Ora limită

Ordine de plată emise pe suport de hârtie:

  • în monedă naţională
  • în valută străină

16.00

Ordine de plată transmise prin sistemele de deservire bancară la distanţă*)

  • în monedă naţională
  • în valută străină

 

 

17.00
 


*) Ordinele de plată în valută străină, vor fi executate de bancă în ziua primirii, cu data valutei în aceeaşi zi bancară, dacă momentul primirii va fi până la orele :   
 
13.30 – în cazul ordinelor de plată în EUR;
16.00 – în cazul ordinelor de plată în USD;
10.00 – în cazul ordinelor de plată în alte valute străine.

Ordinele de plată în valută străină recepţionate după orele indicate mai sus, vor fi executate cu data valutei în următoarea zi lucrătoare pentru banca corespondentă prin care este direcţionat transferul de credit aferent.