Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Operaţiuni de plăţi

Plăţi în monedă naţională şi în valută străină 

BC Moldova-Agroindbank SA efectuează transferuri de credit în monedă naţională cu utilizarea tuturor instrumentelor de plată prevăzute de Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI).

Plăţile urgente în monedă naţională se vor executa de bancă în următoarele limite de timp:

a. întroducerea ordinului de plată, primit pe suport hârtie, în sistemul informaţional bancar (SIB)– pînă la 10 min,
b. verificarea şi acceptarea ordinului de plată primit prin Internet-Banking – pînă la 5 min,
c. verificarea şi autorizarea ordinului de plată în SIB– pînă la 10 min,
d. transmiterea ordinului de plată către SAPI (în cazul transferurilor interbancare) – pînă la 20 min.” În cazul în care compania are de efectuat plăţi periodice către unul sau mai mulţi beneficiari, aceasta poate beneficia de produsul 

Plăţi programate.
În cazul încasărilor de la mai mulţi plătitori, în scopul reducerii timpului şi costurilor aferente monitorizării acestora, banca propune clienţilor săi produsul Debit Direct,prin care banca, în baze contractuale, preia funcţia de efectuare şi monitorizare a plăţilor din conturile plătitorilor – beneficiari de servicii.

Plătile pot fi procesate în format electronic prin sistemul de deservire bancară la distanţă Internet-Banking, reducând timpul executării şi costurile aferente.
Companiile cu mulţi salariaţi, în cadrul Proiectelor salariale, în scopul diminuării cheltuielilor, pot delega băncii transferarea salariilor angajaţilor în conturi bancare de depozit sau de card deschise pe numele acestora. În cadrul proiectelor salariale cardurile bancare sunt emise cu anumite facilităţi cum ar fi comisioane reduse, facilitati de obţinere a creditelor, etc.

Avantaje pentru companie:
  • micşorarea riscului aferent lucrului cu numerarul;
  • reducerea sau excluderea casieriei;
  • reducerea cheltuielilor legate de plată salariilor în numerar;
Plăţile în valută străină dispuse de clienţii băncii sunt executate de bancă în aceeaşi zi în care sunt primite şi acceptate, cu data valutei conform termenelor şi condiţiilor stabilite îin acordurile incheiate cu băncile corespondente prin care sunt procesate plăţile respective. Plăţile se efectueaza în limita disponibilului din contul curent al plătitorului indicat în ordinul de plată în valută străină, cu respectarea prevederilor reglementărilor valutare ale statutului şi ale actelor normative bancare.
De regulă, plăţile în valută străină sunt efectuate de bancă la prezentarea de către plătitor a documentelor confirmative, prin care se justifică necesitatea efectuării plăţii şi conţin date despre suma plăţii.
Plăţile pot fi efectuate în orice valută străină cu care operează banca şi transferate prin sistemul de plăţi internationale SWIFT, practic în orice ţară din lume.
Plăţile primite în favoarea clienţilor băncii sunt înregistrate în conturile acestora în ziua primirii fondurilor respective îin conturile corespondente ale băncii, fără aplicarea carorva comisioane.

TARIFE

Stimate client,
În scopul excluderii eventualelor riscuri la efectuarea tranzacţiilor în valută străină, vă atragem atenţia la necesitatea examinării detaliate a beneficiarilor contractelor Dumneavoastră pentru a evita plăţile în adresa partenerilor de afaceri asupra cărora au fost aplicate sancţiuni, restricţii sau interdicţii de către organele abilitate ale Uniunii Europene sau Statelor Unite ale Americii.

Plăţile în adresa acestor parteneri pot fi blocate de băncile corespondente şi îndreptate către OFAC (The Office of Foreign Assets Control). Posibiliatatea deblocării sumelor va fi examinată numai după ridicarea sancţiunilor.

Listele cu denumirea entităţilor sau numele persoanelor pot fi accesate pe adresele: 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html 

Lista OFAC in .pdf: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf

Lista OFAC in .txt: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt

Listele OFAC : http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
 
 

Graficul primirii ordinelor de plată
în cadrul BC “Moldova Agroindbank” S.A.

Ordinele de plată în monedă naţională şi în valută străină, dispuse de clienţii băncii, sunt executate de  bancă  în  aceeaşi zi bancară, dacă sunt primite  şi acceptate de bancă până la:


Tipul ordinelor de plată

Ora limită

Ordine de plată emise pe suport de hârtie:

  • în monedă naţională
  • în valută străină

16.00

 

Ordine de plată transmise prin sistemele de deservire bancară la distanţă*)

  • în monedă naţională
  • în valută străină

 

 

17.00
 

*) Ordinele de plată în valută străină, vor fi executate de bancă în ziua primirii, cu data valutei în aceeaşi zi bancară, dacă momentul primirii va fi pînă la orele :    
13.30 – în cazul ordinelor de plată în EUR;
16.00 – în cazul ordinelor de plată în USD;
10.00 – în cazul ordinelor de plată în alte valute străine.
Ordinele de plată în valută străină recepţionate după orele indicate mai sus, vor fi executate cu data valutei în următoarea zi lucrătoare pentru banca corespondentă prin care este direcţionat transferul de credit aferent.