Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Plăţi în buget

BC “Moldova Agoindbank” SA prestează serviciile bancare de recepţionare a plăţilor în numerar de la persoane fizice şi de la perceptorii fiscali în folosul bugetului de stat şi bugetelor locale.

1.Recepţionarea plăţilor de la persoanele fizice

Recepţionarea plăţilor se va efectua în baza următoarelor documente:

a)  actul de identitate a persoanei ce depune numerarul;
b)  solicitarea de încasare a plăţii, conform modelului băncii completat în incinta sucursalei, indiferent de existenţa chitanţei, bonului, facturii plăţilor în buget.

Totodată, achitarea plăţilor în folosul bugetului de către persoanele fizice poate fi efectuată prin sistemul de deservire bancară la distanţă „Internet-Banking” sau prin aplicatia mobile MAIBank.

Important: Nu se percepe comision pentru prelucrarea numerarului aferent plăţilor la bugetul de stat şi la bugetele locale de la persoanele fizice!

2.Recepţionarea plăţilor în numerar de la perceptorii fiscali

Recepţionarea plăţilor se va efectua în baza următoarelor documente:

a) borderoul de însoţire la predarea mijloacelor băneşti în numerar, încasate ca impozite şi taxe, conform modelului aprobat de Ministerul Finanţelor;
b) actul de identitate al perceptorului fiscal ce depune numerarul.

Important: Nu se percepe comision pentru prelucrarea numerarului aferent plăţilor la bugetul de stat şi la bugetele locale de la perceptorii fiscali!

Încasarea plăţilor se vor efectua:

a)   în mun. Chişinău, Bălţi şi or. Cahul – de către agenţiile sucursalelor;
b)   în teritoriu – de către sucursale şi agenţii.

Toate agenţiile vor recepţiona plăţile pe parcursul întregului program de lucru cu clienţii, iar sucursalele din teritoriu – după ora 14.00.

Adresele sucursalelor şi agenţiilor unde puteţi efectua plăţile le găsiţi aici