Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Plăţi în monedă naţională

Plăţile în monedă naţională sunt executate de bancă în baza ordinelor de plată, perfectate de client (pe suport de hârtie sau electronic prin Internet-Banking), în regim NORMAL sau URGENT, atât în favoarea clienţilor băncii (plăţi intrabancare) cât şi în favoarea clienţilor altor bănci (plăţi interbancare).
 
Executarea plăţii în regim URGENT se va realiza în cel mult 25 min din momentul primirii ordinului de plată prin sistemul Internet-banking şi max. 40 min de la primirea, verificarea şi scanarea ordinului de plată pe suport de hârtie. Termenul limită de efectuare a transferurilor urgente poate fi extins în cazul în care ordinul de plată nu întruneşte toate condiţiile necesare de procesare în corespundere cu actele normative interne ale băncii.
 
Avantaje:
  • operativitate în executarea transferurilor băneşti;
  • confidenţialitatea tranzacţiilor;
  • posibilitatea urmăririi stării ordinelor de plată prin sistemele de deservire bancară la distanţă.