Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Plaţi în valută străină

Plăţile în valută străina dispuse de clienţii băncii sunt executate de bancă în aceeaşi zi în care sunt primite şi acceptate, cu data valutei conform termenelor şi condiţiilor stabilite în acordurile încheiate cu băncile corespondente prin care sunt procesate plăţile respective.

Plăţile se efectuează în limita disponibilului din contul curent al clientului indicat în ordinul de plata în valută străina, cu respectarea prevederilor reglementarilor valutare ale statutului şi ale actelor normative bancare.

De regula, plăţile în valută străina sunt efectuate de bancă, la prezentarea de către client a documentelor justificative, care atestă necesitatea efectuării plăţii şi conţin date despre suma plaţii.

Plăţile pot fi efectuate în orice valută străină, cu care operează banca şi transferate prin sistemul de plaţi internaţionale SWIFT, practic, în orice ţară din lume.

Plăţile primite în favoarea clienţilor băncii sunt înregistrate în conturile acestora în ziua primirii fondurilor respective în conturile corespondente ale băncii, fără aplicarea comisioanelor.

Plăţile prin convertire permit clientului să efectueze plăţi în valută străină din contul curent în altă valută decât valuta transferului. Acest instrument permite clientului să efectueze plăţi direct prin convertirea valutei contului de plăţi, fără a fi necesară prezentarea cererii de schimb valutar.