Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Plăţi în valută străină prin sistemul Internet Banking

Nouă funcţionalitate a sistemului BankFlex, efectuarea plăţilor în valută străină, este destinată persoanelor fizice – utilizatori ai sistemului Internet Banking M@IB.
 
Astfel, în cadrul sistemului Internet Banking clientii bancii, abonati la sistem, au posibilitatea de a efectua, cu respectarea prevederilor legislaţiei valutare în vigoare, următoarele operaţiuni:
 
-    transferuri în valută străină intre conturile proprii;
-    plăţi în valută străină către persoane terţe;
-    plăţi în valută străină interbancare pe teritoriul Republicii Moldova şi internaţionale.
 
Transferurile pot fi efectuate în următoarele valute: EUR, USD, GBP, CHF, RON.
 
În cadrul serviciului Internet Banking este posibilă efectuarea plăţilor pînă la 10000 EUR sau echivalentul în altă valută din cele enumerate mai sus, cu orice destinaţie, fără ataşarea documentelor confirmative: simplu şi rapid.  
 
Pentru plati sau transferul sumelor ce depăşeşte 10000 EUR, dar până la 50000 EUR inclusiv, sau echivalentul în altă valută, este necesară prezentarea electronică a documentului confirmativ. Pentru comoditatea clientului, documentul confirmativ nu se prezintă pe suport de hîrtie, dar este încărcat în mod electronic şi transmis la banca prin sistemul Internet Banking, direct de pe calculatorul personal sau de pe orice alt dispozitiv portabil.
 
Prin sistemul Internet-Banking vor fi executate plăţi în valută străină cu următoarele destinaţii:
 
a)   cheltuieli familiale
b)   donaţie
 
NOTĂ: pentru destinaţiile cheltuieli familiale şi donaţie se vor admite transferuri ce nu depăşesc 10000 EUR sau echivalentul în altă valută, fără ataşarea documentelor confirmative.
 
c)    transfer/plata pentru bunuri şi/sau servicii
d)    cheltuieli personale - aflare temporară peste hotare (transfer pe numele propiu)
e)    transfer/plata necomercială socialmente importantă (pensii, indemnizaţii)
 
NOTĂ: pentru destinaţiile transfer/plata pentru bunuri şi/sau servicii/ cheltuieli personale-aflare temporară peste hotare (transfer pe numele său)/ transfer/plata necomercială socialmente importantă (pensii, indemnizaţii) se vor admite plăţi:
  • în sumă de pînă la 10000 EUR sau echivalentul în altă valută – fără ataşarea obligatorie a documentelor confirmative;
  • în sumă ce depăşeşte 10000 EUR, dar până la 50000 EUR inclusiv sau echivalentul în altă valută – cu ataşarea obligatorie a documentelor confirmative.
Timpul necesar pentru efectuarea unei tranzacţii în conturi personale si intrabancare este redus la minim, căci nu este necesară intermedierea filialelor băncii în efectuarea plăţilor.
 
În plus, tarifele pentru efectuarea plăţilor în valută străină online sunt mai mici comparativ cu cele aplicate la efectuarea transferului executat în filialele băncii si/sau cu utilizarea Sitemelor dedicate de transferuri internationale.  Noul serviciu online de plăţi în valută străină este simplu de accesat  şi avantajos de folosit! 
 
Pentru a vizualiza tarifele aplicate, urmaţi link-ul: TARIFE