Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Plăţi multiple

Plăţile multiple  (sau plăţile în pachet) reprezintă plăţile efectuate de clientul băncii către mai mulţi beneficiari, prin formarea unui document electronic unic. Beneficiari ai plăţilor pot fi persoane juridice sau persoane fizice, clienţi ai băncii sau clienţi ai altor bănci. 
 
Plăţile în pachet pot fi emise doar prin intermediul sistemului Internet-banking, efectuate în monedă naţională şi trebuie să conţină doar plăţi ordinare (nu pot fi emise plăţi în pachet în scopul achitării impozitelor şi taxelor, precum şi în scopul achitării cu entităţile deservite la Trezoreria de Stat). O plată în pachet poate avea un singur scop/destinaţie (de ex: procurare de mărfuri, prestare servicii, achitarea altor obligaţii aferente activităţii curente) pentru toţi beneficiarii indicaţi. 
 
Avantaje:
  • posibilitatea definirii şi menţinerii unei liste de contrapărţi (beneficiari), fără a fi necesară introducerea lor la fiecare plată;
  • costuri mai mici de executare a plăţilor;
  • operativitate (timp redus) în executarea plăţilor (timpul de perfectare şi autorizare a plăţilor în pachet este cu mult mai mic decât timpul necesar pentru perfectarea fiecărei plăţi aparte).