Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Plăţi programate

Plăţile programate sunt plăţile efectuate de bancă din numele şi contul clientului, la anumite date şi în sume fixe, în baza unui contract de mandat, în scopul stingerii unor obligaţiuni contractuale sau de altă natură ale plătitorului faţă de contrapărţi.
 
În cadrul băncii pentru persoane juridice sunt realizate următoarele servicii aferente plăţilor programate: 
  • serviciul „MAIB-PAY” – plăţi fixe la date prestabilite; 
  • serviciul „MAIB-SWEEP” – transfer programat de sume (în limita soldului) între conturile proprii; 
Beneficiarii plăţilor programate pot fi operatorii de telefonie mobilă, furnizorii de servicii comunale, companiile de leasing, buget (în cazul în care se cunoaşte suma şi periodicitatea plăţilor) etc.
 
Avantaje:
  • economie de timp si resurse la executarea plăţilor periodice;
  • operativitate în executarea transferurilor aferente plăţilor;
  • costuri mai mici în raport cu costurile plăţilor ordinare.