Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Produse de trezorerie

Operaţiuni de conversie valutară

BC „Moldova Agroindbank” SA vă oferă posibilitatea de a efectua operaţiuni de conversie în cele mai avantajoase condiţii, cu următoarele valute: MDL, EUR, USD, RUB, RON, UAH, GBP, CHF, JPY, BYR.

Clienţii MAIB au posibilitatea să beneficieze de următoarele tipuri de tranzacţii valutare:

Tranzacţii la vedere - tranzacţii de schimb valutar cu decontare în maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, care pot fi efectuate prin înaintarea cererii de schimb valutar în una din filialele MAIB sau prin intermediul sistemului electronic „Client - Bancă”;

Avantaje:

Cursuri foarte competitive, datorită poziţiei MAIB de formator de piaţă;

 Cotaţiile sunt actualizate permanent, şi reflectă mişcările de pe piaţa valutară interbancară, ceea ce contribuie la realizarea eficientă a tranzacţiilor Dvs.

Tranzacţii la termen - tranzacţii de schimb valutar cu decontare în mai mult de 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei;

Avantaje:

 Posibilitatea de a se asigura împotriva riscului valutar prin fixarea cursul de schimb la o dată în viitor;

 Lipsa obligativităţii prezenţei mijloacelor băneşti la momentul încheierii tranzacţiei.

Condiţii de tranzacţionare:

 Contract separat;

 Scadenţă maximă: 180 zile;

 Suma minimă: echivalent a sumei de 50 000 USD;

 Constituirea unui depozit de garanţie.

Pentru detalii vă puteţi adresa în orice filială a MAIB.

Operaţiuni pe piaţa monetară
BC „Moldova Agroindbank” SA oferă posibilitatea de a plasa mijloacele băneşti libere în depozite cu următoarele valute (MDL, EUR, USD).

Avantaje

 Modalitatea de negociere directă cu specialiştii Departamentului Trezorerie, pe bază de contract;

 Rate competitive ale dobânzilor în concordanţă cu tendinţele pieţei;

 Protejarea şi siguranţa disponibilităţilor;

 Flexibilitate: posibilitatea de a alege valuta, suma şi scadenţa potrivită.

Pentru detalii vă puteţi adresa în orice filială a MAIB.

Operaţiuni cu Valori Mobiliare de Stat
În calitate de Dealer Primar pe piaţa Valorilor Mobiliare de Stat (VMS), BC „Moldova Agroindbank” SA, oferă clienţilor săi accesul la piaţa primară şi secundară a VMS. 

Pe piaţa primară banca oferă clienţilor posibilitatea de a achiziţiona VMS prin intermediul licitaţiilor de vânzare a acestora pentru următoarele termene de scadenţă:
  • 91 zile;
  • 182 zile;
  • 364 zile;
  • 730 zile.
  • alte termene conform condiţiilor de emitere a VMS de către Ministerul Finanţelor.

Participarea la o nouă emisiune a VMS se va face în funcţie de calendarul (graficul) de desfăşurare a emisiunilor VMS aprobat de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Pe piaţa secundară prin intermediul băncii clienţii pot efectua următoarele operaţiuni cu VMS:

• Vânzarea/cumpărarea VMS;

• Gajarea VMS;

• Transferul VMS în/din contul unui dealer primar şi invers;

• Acorduri REPO şi REVERSE REPO.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la operaţiuni cu VMS vă puteţi adresa în orice filială a BC „Moldova Agroindbank” SA.
 
Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vânzare a VMS pe piaţa primară, comunicatele oficiale ale Ministerului Finanţelor de plasare a VMS, evoluţia ratelor dobânzilor la VMS, rezultatele licitaţiilor de vânzare a VMS, sunt accesibile la adresa-web http://www.bnm.md