Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Credit Refinance

Vrei să-ţi răscumperi rapid un credit/ împrumut de la altă instituţie de finanţare? Moldova Agroindbank îţi acordă soluţia potrivită pentru refinanţare! 
 
Creditul „Refinance” de la Moldova Agroindbank - mai mult decât ai aşteptat şi mai simplu decât crezi! 
 
Avantaje:
 • este soluţia rapidă şi comodă pentru refinanţarea creditelor/ împrumuturilor de la alte instituţii de finanţare;
 • fără necesitatea obligatorie de confirmare a veniturilor;
 • cu pachet minim de documente;
 • cu justificarea utilizării sumei împrumutate, după acordare. Mai simplu decât ai crezut! 
 • se acordă rapid şi fără prea multe formalităţi, în oricare sucursală a băncii. 
Condiţii de creditare:
 • fără gaj;
 • de la 2 000 până la 200 000 MDL;
 • pentru o perioadă de credit de până la 5 ani;
 • se acordă direct la contul instituţiei de finanţare unde aţi primit creditul propus spre refinanţare.
Dobânda anuală efectivă (DAE) sau costul total al creditului variază în dependenţă de suma şi perioada de rambursare a creditului.
                             
Criteriile de acordare a creditului „Refinance”
 
Creditul este destinat tuturor persoanelor fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care corespund următoarelor criterii: 
 • vârsta cuprinsă între 20 şi 70 de ani;
 • lipsa restanţelor mai mari de 30 de zile la creditul/ împrumutul propus spre refinanţare;
 • confirmarea achitărilor lunare la creditul refinanţat, de minim 4 luni sau 6 luni achitate; sau
 • în cazul luării în calcul a veniturilor confirmate:
  • loc de muncă stabil sau pensie pentru limita de vârstă/ vechime în muncă;
  • vechimea în muncă este de minimum 3 luni la serviciul actual, cu minim 3 intrări salariale (cu excepţia pensionarilor);
  • salariul lunar net/ pensia pentru limita de vârstă/ venitul net - minim 2400 lei lunar (pot fi luate în calcul veniturile membrilor familiei);
 • existenţa fidejusorului – persoană fizică, dacă suma creditului solicitat depăşeşte 100 000 lei;
 • existenţa imobilului în proprietate, de la 100 000 lei.
Actele necesare pentru obţinerea creditului „Refinance”: 
 • buletinul de identitate;
 • contractul de credit/ împrumut de la instituţia de finanţare;
 • extras din cont/ordine de plată care confirmă achitarea plăţilor, fără restanţe, pentru minim 6 luni la creditul propus spre refinanţare; sau
 • în cazul luării în calcul a veniturilor confirmate fără necesitatea prezentării documentelor de confirmare a veniturilor, dacă primeşti salariul sau pensia pentru limita de vârstă pe conturile MAIB sau dacă ai oferit băncii acordul pentru accesarea bazei de date a Serviciului Fiscal de Stat;
 • Certificat de confirmare a achitării integrale a datoriei la creditul refinanţat/ de confirmare a închiderii liniei de credit (în cazul refinanţării liniilor de credit) – acordat de instituţia de finanţare şi prezentat Băncii în decurs de 35 zile de la acordarea creditului.
Utilizează Calculatorul de credite pentru a estima suma de rambursare a creditului în dependenţă de termenul ales. În calculator sunt prezentate doar câteva perioade propuse la alegere, de facto termenul creditului poate fi de la 3 până la 60 luni, la dorinţă. La fel, poţi vedea valoarea pentru DAE, taxe, comisioane, totul este absolut transparent.
 
Exemplu de calcul DAE:
 
Pentru un credit de 100 000 lei, pe un termen de 60 luni, DAE constituie 22,72%*. Vei restitui circa 93 lei pe zi!
 
*Calculele sunt aproximative şi pot varia în dependenţă de suma şi perioada de rambursare a creditului.
 

 

Cerere de Credit   Calculator de credite   Certificat de salariu


Pentru informaţii suplimentare, te invităm să apelezi serviciul Call Center la numărul de telefon (022) 268 999,  în zilele lucrătoare între orele 8.00-17.00, sau să accesezi Infomaţia privind condiţiile de acordare a creditelor pentru consumători.