Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

RIA Money Transfer


BC „Moldova Agroindbank” SA îşi extinde în continuare capacităţile de deservire avantajoasă şi confortabilă a clienţilor săi. Graţie lansării sistemului de remiteri de bani „RIA Money Transfer”, clienţii MAIB au obţinut mai multe opţiuni de a transfera sau primi rapid bani de peste hotare, fără a fi necesar deschiderea unui cont bancar.

Odată cu lansarea sistemului ,,RIA Money Transfer”, clienţii Moldova Agroindbank obţin conexiunea cu aproape 400 mii locaţii din 160 de ţări ale lumii.

  • Moneda remiterii de bani – Euro şi Dolarul SUA. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Ria Money Transfer;
  • Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană – 3 000 USD/EUR;
  • Comision la expediere – variază de la 1-3% , în dependenţă de ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. Vezi Tarifele RIA Money Transfer;
  • Termenul de executare a remiterii: 5 - 15 minute;
  • Perioada de validitate a remiterii de bani – 30 zile din data efectuării acesteia (după care sistemul returnează automat transferul plătitorului);
  • Codul unic al remiterii de bani – cod unic format 11 cifre (codul PIN din formular) care este comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani;
  • Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre plată în soft-ul sistemului şi nu a fost eliberată beneficiarului. Anularea, returnarea şi modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de identitate valabil.
  • Modificarea remiterii de bani - pot fi modificate datele despre beneficiarul plăţii: nume, prenume, adresă.
  • Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate valabil, în original şi detaliile transferului: denumirea sistemului de remitere de bani, codul, suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele plătitorului*.
* Pentru detalii suplimentare, accesaţi Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în cadrul BC ”Moldova Agroindbank” S.A.

Site-ul oficial “RIA Money Transfer” http://www.riamoneytransfer.com