Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Scurt istoric

BC Moldova Agroindbank SA a fost fondată pe 8 mai 1991. În acest timp, MAIB a pus accentul pe deschidere,
credibilitate reciprocă şi onestitate în relaţiile cu clienţii, pe calitatea produselor, serviciilor şi a sistemului de deservire.
Astăzi, Moldova Agroindbank este privită ca un pilon al sistemului bancar din Republica Moldova,
lăsând amprente vizibile în evoluţia acestuia şi deţinând poziţiile de top după volumul de active,
credite şi depozite ale persoanelor fizice.

 

 

 1991-1996 

În anul în care Republica Moldova şi-a declarat independenţa a fost creată banca cu numele BC Moldova Agroindbank SA, la baza căreia a stat reorganizarea Reprezentanţei din Moldova a Băncii Agroindustriale a URSS. Banca obţine licenţa pentru desfăşurarea operaţiilor bancare, inclusiv în valută străină. După ce în 1993 Republica Moldova a trecut la valuta naţională, MAIB şi-a recalculat toate activele şi pasivele, pornind de la raportul 1 leu = 1.000 ruble. La acel moment, capitalul statutar constituia 9,7 mlrd. ruble. În acelaşi an, banca devine fondator al Bursei de Valori din Moldova. MAIB, fiind orientată, în special, spre businessul agroindustrial şi-a lărgit gama de servicii prestate şi obţine treptat statutul de bancă universală. Moldova Agroindbank devine şi membru-fondator al fondurilor de privatizare „Agrofond”, „Dividend” şi al corporaţiei „Vininvest”. Totodată, în anul 1994, banca a evaluat independent portofoliul de credite, în conformitate cu standardele bancare internaţionale, efectuând primele defalcări în fondul de risc în volum de 30 mil. lei. În următorul an, MAIB a continuat evoluţia în domeniul proceselor bancare prin aplicarea bilanţului zilnic, a contului corespondent unic şi a poştei electronice, ceea ce permite efectuarea decontărilor în termen de o singură zi bancară. Banca a fost conectată la sistemele informaţionale REUTER şi SWIFT. Moldova Agroindbank a semnat şi primul acord cu BERD privind valorificarea unei linii de credit în sumă de 20 mil. dolari, destinată susţinerii businessului mic şi mijlociu. În anul 1996, Moldova Agroindbank deja era declarată lider în sistemul bancar din Republica Moldova după mărimea capitalului normativ, operaţiile de credit şi volumul total al decontărilor efectuate în interiorul ţării, precum şi după volumul, dar şi calitatea tranzacţiilor internaţionale. În cadrul băncii s-a creat „Comitetul pentru gestionarea activelor şi pasivelor”.

 

 1997-2001 

BC Moldova Agroindbank SA pune temelia dezvoltării pieţei interbancare de credite din ţară, devenind un participant activ al pieţei investiţiilor corporative. În anul 1997, banca şi-a înregistrat primul logo oficial la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care a reprezentat-o pe parcursul a aproape 17 ani, până la rebranding-ul din 2015. Anul 1998 a fost marcat de criza financiară, care zguduise ţările CSI, însă Moldova Agroindbank reuşeşte să înregistreze o creştere a indicatorilor financiari. Banca a început să efectueze operaţii forward de tipul overnight şi swap cu băncile din străinătate. Au fost puse bazele structurării segmentului corporativ de clienţi, iar în cadrul unui parteneriat strategic MAIB a început colaborarea cu concernul Sudzucker (Germania). Pe 5 ianuarie 1999 banca a înregistrat domenul şi site-ul oficial: www.maib.md. Portofoliul de credite, la acea perioadă, deţinea o pondere de 30% pe întreg sistemul bancar al Republicii Moldova. Baza de clienţi sporise cu 10%, atingând cifra de 84 mii de persoane fizice şi juridice. În anul 2000 au fost puse bazele companiei de procesare a cardurilor bancare, fiind desfăşurată activitatea de lansare a plăţilor prin intermediul cardului. Adunarea generală a acţionarilor, în acelaşi an, confirmă BERD şi Western NIS Entreprise Fund în calitate de potenţiali investitori străini ai băncii, iar un an mai târziu instituţiile financiare au investit în capitalul statutar al acesteia, obţinând 9.8% şi, respectiv, 9.9% din acţiuni. Moldova Agroindbank obţine şi prima distincţie de „Cea mai bună bancă din Moldova” din partea revistei „Euromoney”. Totodată, banca desfăşoară o intensă activitate de caritate, ceea ce în condiţiile unei ţări în curs de dezvoltare, a jucat un rol social important.

 

 2002-2006 

BC Moldova Agroindbank SA a fost prima bancă din Republica Moldova, care a înfiinţat o companie de leasing, preşedinte al acesteia fiind ales vicepreşedintele băncii, Serghei Cebotari. În anul 2002 a fost creat şi Centrul de business, care a adoptat filosofia deservirii individuale a clienţilor corporativi, inclusiv atragerea depozitelor, gestionarea lichidităţii, operaţiilor valutare etc. Moldova Agroindbank devine membru al sistemului VISA Internaţional şi îşi extinde gama produselor în baza cardurilor bancare. În anul 2004, numărul total al clienţilor atinge cifra de 200 mii de persoane fizice şi juridice. Baza de depozite a sporit cu 47% în comparaţie cu anul 2003, în primul rând pe segmentul retail, iar depozitele persoanelor juridice s-au majorat cu 60%. În următorul an, banca îşi concentrează eforturile asupra dezvoltării reţelelor electronice de vânzare a produselor bancare. Spre sfârşitul anului, MAIB îngloba 92 de puncte fizice de vânzare a produselor bancare şi 383 de puncte electronice. În 2006, BERD şi Western NIS ies din capitalul băncii, vânzându-şi acţiunile.

 

 2007-2011 

Începând cu anul 2007, persoanele fizice pot gestiona conturile de depozit în orice sucursală a băncii pe întreg teritoriul ţării, iar în calitate de proiect-pilot este demarat serviciul Internet-Banking. Totodată, în premieră, Moldova Agroindbank lansează carduri cu cip VISA şi MasterCard. Pentru prima oară pe piaţa bancară este aplicată soluţia serviciului Cash-In cu posibilitatea de achitare a creditelor, suplimentare a conturilor curente şi depozite prin terminale de plată. Se dezvoltă sistemul de deservire a clienţilor prin telefon, fiind create serviciile InfoCentru şi InfoTel. În perioada 2007-2011, banca a încheiat mai multe acorduri de finanţare cu Fondul European pentru Europa de Sud-Est, Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională şi BERD pentru creditarea businessului mic şi mijlociu. La fel, Moldova Agroindbank a obţinut dreptul de a gestiona conturile Fondului ”Provocările Mileniului” în cadrul programului Compact în volum de 262 mil. dolari.

 

 2012-2016 

Demarează proiectul ”Sucursală virtuală” - MAIB - Online, care a îmbinat toate serviciile oferite de bancă la distanţă. Moldova Agroindbank obţine statutul de membru al Asociaţiei Europene de Business. În 2013, preşedinte al Comitetului de Conducere este ales Serghei Cebotari, iar banca devine unul din cei mai mari angajatori din Moldova, oferind peste 1500 de locuri de muncă. În 2014 a fost semnat acordul de parteneriat cu compania americană American Express, Moldova Agroindbank devenind reprezentant exclusiv în Moldova cu dreptul de acceptare şi emitere a cardurilor bancare cu marca American Express. Banca lansează un nou produs – Bancassurance. În următorul an, MAIB îşi schimbă logoul şi începe campania de rebranding. Moldova Agroindbank obţine prin licitaţie dreptul de deservire a trezoreriilor teritoriale, instituţiilor vamale şi începe deservirea unui nou segment de clienţi – beneficiari de plăţi sociale. Reţeaua fizică a băncii atinge cifra de 104 sucursale agenţii, 214 bancomate, 3025 de POS - terminale, 5 centre non-stop de autoservire bancară şi 37 de zone de autoservire. Banca îşi fortifică poziţiile, deţinând cota de 26.3% la active, 28.7% - la credite, 27.8% - la depozite. În 2016, Moldova Agroindbank a lansat un proces amplu de transformare într-o bancă modernă, orientat spre optimizarea, centralizarea şi automatizarea proceselor de afaceri, sporirea eficienţei şi calităţii deservirii clienţilor. MAIB este lider incontestabil pe piaţa bancară, ocupând poziţia de top în clasamentul eficienţei bancare. O atenţie sporită a fost acordată şi proiectelor de caritate, în ultimii 5 ani fiind extinsă gama acestora: ”Burse de Merit” şi ”Burse de merit pentru tinerii din familii defavorizate”. Banca sponsorizează festivalurile ”Maria Bieşu”, ”Două inimi gemene”, Comitetul Naţional Olimpic etc.