Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

SENIOR CLASIC

DEPOZIT LA TERMEN
 
-

Depozit Senior Clasic
Termenul de plată: lunar


 
pînă la   4,50% MDL | USD | EUR
-

 Soldul minim: 1000 MDL / 100 USD/EUR

 Depuneri suplimentare: nu se admit

 Prelungirea automată: nu se efectuează

 Retrageri din cont: nu se admit

-
 
  • CONDIŢII
  • RATA DOBÎNZII
  • CALCULATOR

1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte.

2. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

3. Dobînda se plăteşte lunar, în dependenţă de data deschiderii contului de depozit (la expirarea fiecărei luni de păstrare a depozitului)

4. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se recalculează la rata dobînzii pentru depozitul „Clasic” pe termen de 365 zile, la data restituirii depozitului, şi se achită pentru termenul efectiv de păstrare a mijloacelor băneşti în contul de depozit. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului

5. Cu derogare de la prevederile p. 2-4, în caz de stabilire a gradului I de invaliditate a deponentului sau de deces al deponentului, la restituirea depozitului, înainte de expirarea termenului depozitului, dobînda se calculează şi se achită pentru termenul efectiv de păstrare a mijloacelor băneşti în contul de depozit.

Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice în vigoare din 20.08.2021

 

Termen, zile Rata dobînzii flotantă (anuală) MDL Rata dobînzii flotantă (anuală) EUR/USD
740 zile 4.50% 0.50% / 1.00%