Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Servicii electronice

Servicii electronice

Implementarea sistemelor de deservire bancară la distanţă constituie un pas important în stabilirea unor relaţii durabile în timp dintre bancă şi client şi avantajoase ambelor părţi.

Prin intermediul sistemelor informatice de tipul Internet-Banking, clientul poate, din oficiu sau de la orice calculator cu acces la Internet, să efectueze operaţiuni bancare, precum:
  • gestionarea conturilor bancare, inclusiv primirea extraselor de cont, a rapoartelor privind situaţia conturilor bancare;

  • efectuarea plăţilor în moneda naţională;

  • efectuarea plăţilor în valuta străină;

  • efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;

  • gestionarea transferurilor în cadrul Proiectelor salariale;

  • obţinerea informaţiilor despre condiţiile şi termenele produselor bancare sau informaţii privind ratele de schimb valutar şi altă informaţie bancară.

În cadrul produsului „E-statements”, clientul are posibilitatea vizualizării soldurilor şi  obţinerii extraselor de cont la zi şi pentru anumite perioade la adresa de email, 

Se poate conecta la sistemul „eStatements”, clientul care: 

  • are cel puţin un cont deschis la Moldova Agroindbank;

  • este identificat şi acceptat sub aspectul conformării prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 

  • dispune de calculator cu o configuraţie minimală (un browser Internet Explorer 8.0, Firefox 3.6 sau versiuni mai recente, o rezoluţie a ecranului 1280 X 1024)

Prin abonare la serviciile „SMS-Banking”, clienţii au posibilitatea obţinerii la telefonul mobil a notificărilor privind operaţiunile efectuate cu cardul (achitări la comercianţi, retragere de numerar la bancomate, incercări de accesare eronată a contului de card), obţinerii informaţiilor privind operaţiunile efectuate cu cardul, cursurile valutare oficiale si comerciale, etc.

Prin intermediul SMS-banking, abonatului i se  asigură controlul imediat asupra tranzacţiilor efectuate, prin urmare, şi a securităţii mijloacelor băneşti în conturile bancare.