Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Servicii investiţionale

Servicii investiţionale

Investiţii in valori mobiliare de stat

În calitate de Dealer Primar pe piaţa Valorilor Mobiliare de Stat (VMS), Moldova-Agroindbank, oferă clienţilor săi acces la piaţa primară şi secundară a VMS.
Pe piaţa primară, banca oferă posiblitatea de a achiziţiona VMS prin intermediul licitaţiilor de vînzare a acestora, pentru termene de scadenţă de la 91 zile la 730 zile, conform condiţiilor de emitere a VMS stabilite de Ministerul Finanţelor.

Pe piaţa secundară, clienţii pot efectua următoarele operaţiuni cu VMS:

  • • vînzarea/cumpărarea VMS;
    • gajarea VMS;
    • transferul VMS în/din contul unui dealer primar şi invers;
    • acorduri REPO şi Reverse REPO.
Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS pe piaţa primară, comunicatele oficiale ale Ministerului Finanţelor de plasare a VMS, evoluţia ratelor dobînzilor la VMS, rezultatele licitaţiilor de vânzare a VMS, sunt accesibile la adresa-web http://bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscal.

Investiţii în valori mobiliare corporative

Textul existent la moment la compartimentul Persoane juridice (servicii pe piata de capital).