Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Servicii investiţionale

Servicii investiţionale

Investiţii in valori mobiliare de stat

În calitate de Dealer Primar pe piaţa Valorilor Mobiliare de Stat (VMS), Moldova-Agroindbank, oferă clienţilor săi acces la piaţa primară şi secundară a VMS.
Pe piaţa primară, banca oferă posiblitatea de a achiziţiona VMS prin intermediul licitaţiilor de vînzare a acestora, pentru termene de scadenţă de la 91 zile la 730 zile, conform condiţiilor de emitere a VMS stabilite de Ministerul Finanţelor.

Pe piaţa secundară, clienţii pot efectua următoarele operaţiuni cu VMS:

  • • vînzarea/cumpărarea VMS;
    • gajarea VMS;
    • transferul VMS în/din contul unui dealer primar şi invers;
    • acorduri REPO şi Reverse REPO.
Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS pe piaţa primară, comunicatele oficiale ale Ministerului Finanţelor de plasare a VMS, evoluţia ratelor dobînzilor la VMS, rezultatele licitaţiilor de vânzare a VMS, sunt accesibile la adresa-web http://bnm.md/md/bnm_activity_agent_fiscal.

Investiţii în valori mobiliare corporative

Textul existent la moment la compartimentul Persoane juridice (servicii pe piata de capital).