Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Cereri Electronice Transfer T2C

Situaţii de criză


 

 

Clienţii rămân prioritatea nr.1 a
Moldova Agroindbank

 

 

În contextul incidentului care a avut loc la 6 iulie 2019 la una din sucursalele Moldova Agroindbank, care a rezultat în prejudicierea a 81 de clienţi ai MAIB, a căror casete de siguranţă au fost deschise forţat, prioritatea numărul unu pentru conducerea MAIB este întreprinderea tuturor măsurilor necesare, în cooperare cu forţele de ordine, pentru a identifica autorii furtului şi pentru a asigura reţinerea acestora de către organele abilitate, în vederea atragerii lor la răspundere penală. Aceasta ar permite compensarea deplină a clienţilor păgubiţi.
 
În acelaşi timp, Consiliul Moldova Agroindbank, întrunit în regim de urgenţă, a adoptat o decizie fără precedent de a compensa fiecare client păgubit cu o sumă de până la 500 000 lei. Decizia în cauză, luată în pofida prevederilor contractuale şi a practicilor naţionale şi regionale bancare, a fost adoptată la doar două zile de la furtul produs în sucursală. De asemenea, banca a decis crearea unui fond de recompensare în sumă totală de 1 000 000 de lei, pentru persoanele care vor furniza informaţii ce vor permite elucidarea cazului.

 

Majoritatea clienţilor păgubiţi au primit compensaţii din partea MAIB


Aproape 60 de persoane păgubite în urma furtului din 6 iulie de la una dintre sucursalele Moldova Agroindbank au beneficiat de decizia Consiliului băncii de a compensa fiecare client cu până la jumătate de milion de lei. Procesul de depunere a cererilor de compensare a început la 11 iulie.

Clienţii păgubiţi care au depus cererile au primit compensaţiile în termene foarte restrânse, iar o mare parte din ei în timp de o zi lucrătoare de la data depunerii acestora.

Decizia Consiliului băncii de a acorda până la 500 mii lei clienţilor păgubiţi este una fără precedent pe plan naţional, dar şi regional, unde alte bănci care s-au confruntat cu situaţii similare nu au oferit nici un fel de compensaţii.

Fără a avea o obligaţie contractuală în acest sens, MAIB a aprobat decizia în cauză, înţelegând situaţia clienţilor, care întotdeauna au fost şi rămân prioritatea nr. 1 a băncii.

Pentru că situaţia regretabilă este un exerciţiu complicat pentru întreaga echipă MAIB, ţinem să apreciem atitudinea corectă şi onestitatea clienţilor Moldova Agroindbank, păgubiţi la 6 iulie. Pentru corectitudine şi omenie, le mulţumim o dată în plus!

MAIB cooperează cu forţele de ordine, pentru identificarea autorilor furtului şi recuperarea bunurilor, ceea ce eventual ar permite despăgubirea deplină a clienţilor păgubiţi.

Amintim că banca a anunţat un fond de recompensă de 1 000 000 de lei potenţialilor informatori pentru furnizarea datelor care ar contribui la reţinerea infractorilor şi recuperarea bunurilor furate. Informaţiile pot fi furnizate la adresa urgente@maib.md sau la numerele de telefon mobil +373 69268348 ori +373 68093777.

 

Cooperarea cu clienţii pătimiţi


În contextul protestelor desfăşurate de un grup de clienţi pătimiţi în urma furtului din 6 iulie, specificăm că fiecare client, inclusiv protestatarii, a fost compensat cu câte o sumă de până la jumătate de milion de lei, decizie care a fost adoptată în pofida practicii internaţionale. Pînă la 20 septembrie 2019, 70 de clienţi au primit compensaţiile.

Menţionăm că clienţii care au ales să desfăşoare proteste au avut întrevederi la cel mai înalt nivel de conducere a băncii şi au fost informaţi despre măsurile suplimentare întreprinse în vederea identificării unei soluţii.

În condiţiile în care soluţionarea acestui caz necesită răbdare şi timp, anunţăm că respectăm ca şi până acum dreptul clienţilor la protest, dar pentru o soluţie finală a acestui caz suntem în aşteptarea concluziilor anchetei şi a deciziei instanţei de judecată pe cazul furtului din 6 iulie.
 
În acelaşi timp, vom respecta decizia clienţilor de a iniţia procese judiciare. Orice decizie a instanţei judiciare va fi respectată.

Acuzaţiile aduse băncii privind neasigurarea echipamentelor de securitate sunt nefondate. Conform constatărilor noastre interne, banca a dispus de echipamentele necesare la toate nivele de pază, iar deficienţele depistate ţin de funcţionalitatea sistemelor companiei de pază Media Monitoring. Or, banca nu poartă responsabilitate pentru acestea. În momentul în care ancheta va stabili cine se face vinovat de acest caz, se vor face publice mai multe detalii.

Moldova Agroindbank şi-a concentrat toate resursele disponibile, cooperează cu organele de anchetă, a creat un fond de recompensă în valoare totală de 1 mln lei, pentru a contribui pe cât de mult posibil la identificarea infractorilor, asigurarea reţinerii acestora de către organele abilitate şi recuperarea bunurilor furate.

   Întrebări frecvente
 1. Unde pot să mă adresez ca să transmit informaţii despre furt?
 
Informaţiile pot fi furnizate la adresa urgente@maib.md sau la numerele de telefon mobil +(373)69268348 şi +(373)068093777.

Mai mult ca atât, MAIB anunţă crearea unui fond de recompensă, în sumă totală de 1 000 000 de lei, care va fi utilizat în scopul recompensării potenţialilor informatori pentru furnizarea datelor care ar permite identificarea şi reţinerea infractorilor, precum şi recuperarea bunurilor furate. Recompensa va fi acordată doar după reţinerea infractorilor şi confirmarea de către organele de anchetă a faptului că informaţia în cauză a contribuit la reţinerea persoanelor vinovate. Suma, acordată cu titlu de recompensă, va fi stabilită pentru fiecare caz de informare în parte, reieşind din valoarea informaţiei furnizate pentru procesul de identificare şi reţinere a infractorilor.

 

 

2. Cum au reuşit infractorii sa pătrundă în sucursală?
 
Infractorii au întreprins paşi consecutivi pentru a distruge totalmente sistemul de supraveghere pază şi video, precum şi alte metode care ar împiedica stabilirea infractorilor pe urme fierbinţi.

În vederea asigurării secretului anchetei, schema nu poate fi dezvăluită în totalitate. La momentul actual, putem menţiona doar că infractorii au acţionat după un scenariu sofisticat pregătit din timp de o manieră foarte minuţioasă.

 

 

3. Cine este responsabil de sistemul de securitate de la sucursala afectată?
 
Banca are relaţii contractuale privind prestarea serviciilor de securitate cu compania Media Security - una din cele mai mari companii de securitate din Republica Moldova, cu o experienţă de peste 25 de ani. Compania deserveşte peste 7000 de clienţi, inclusiv primele 4 bănci din Moldova. Media Security activează în baza licenţei emise conform rigorilor legislaţiei în vigoare. De asemenea, MAIB contractează serviciile Întreprinderii de Stat „Servicii Pază” pentru asigurarea securităţii anumitor obiective.

 

 

4. Cine a fost afectat de acest furt şi care este valoarea prejudiciului?
 
În total au fost deschise forţat 84 de casete de siguranţă, 81 conţinând bunuri. Pentru asigurarea operativităţii maxime, după constatarea spargerii, toţi deţinătorii casetelor au fost înştiinţaţi prin SMS, iar ulterior au fost sunaţi de către reprezentanţii băncii. 

 

 

5. Care sunt obligaţiile băncii în astfel de cazuri faţă de clienţii afectaţi?
 
Conform contractului între bancă şi beneficiarii terţi ai serviciului de păstrare a valorilor de preţ în casete de siguranţă, banca asigură clienţilor accesul la casete, dar nu şi responsabilitatea pentru conţinutul casetelor. Este o practică universală, aplicată de toate băncile care oferă astfel de servicii, deoarece din moment ce accesul la casetă este, de regulă, confidenţial, banca nu dispune de dovezi, care să ateste conţinutul casetelor de siguranţă. Din acest considerent banca nu cunoaşte conţinutul acestora şi, respectiv, nici o societate de asigurare nu poate să-şi asume responsabilitatea pentru sumele sau valorile depuse în ele.

 

 

6. Sunt bunurile asigurate?
 
Nu, deoarece din moment ce accesul la casetă este, de regulă, confidenţial, banca nu dispune de dovezi, care să ateste conţinutul casetelor de siguranţă, iar în consecinţă banca nu cunoaşte conţinutul acestora şi, respectiv, nici o societate de asigurare nu-şi poate asuma responsabilitatea pentru asigurarea unor bunuri existenţa cărora în casetele de siguranţă este imposibil de demonstrat şi a căror valoare nu este cunoscută.

 

 

7. Vor fi clienţii afectaţi compensaţi în careva măsura de către bancă?
 
Efortul principal întreprins de MAIB constă în concentrarea tuturor resurselor disponibile spre identificarea infractorilor, asigurarea reţinerii acestora de către organele abilitate şi recuperarea bunurilor furate.

În acelasi timp, deşi strict legal banca nu este responsabilă de conţinutul casetelor sparte, Consiliul băncii a decis, cu titlu de excepţie, compensarea sumelor declarate de către posesorii casetelor de siguranţă afectate până la un maxim de 500 000 lei per persoană. La situaţia din 20 septembrie 2019, 70 de persoane au primit compensaţii. 

 

 

8. Ce stă la baza protestelor clienţilor nemulţumiţi?
 
Din totalul de 70 de persoane care au primit compensaţiile de până la 500 000 lei fiecare, există un grup de 19 persoane care susţin că au deţinut sume mai mari în safeuri şi desfăşoară proteste, cerând recuperarea integrală a acestora. În condiţiile în care banca nu cunoaşte conţinutul casetelor, nu există nicio dovadă pentru declaraţiile protestatarilor. În acest context, menţionăm că respectăm dreptul clienţilor la protest, dar pentru o soluţie finală a acestui caz suntem în aşteptarea concluziilor anchetei şi a deciziei instanţei de judecată.

 

 

9. Ce măsuri întreprinde MAIB pentru a evita cazuri similare în viitor?
 
 A fost aprobat un plan de măsuri urgente pentru prevenirea cazurilor similare (de securitate, organizaţionale, tehnice, juridice, etc.). În acelaşi timp, serviciul casete de siguranţă urmează a fi reformat. Detalii referitor la acest proces, vom oferi pe parcurs. 

 

 

10. Activitatea băncii a fost afectată?
 
MAIB activează în regim normal, prestând întregul portofoliu de produse şi servicii bancare, onorându-şi în totalitate obligaţiile sale, asumate faţă de clienţi. Suntem siguri că vom ieşi mai puternici ca bancă din această provocare şi vom lucra dublu pentru a devansa aşteptările clienţilor noştri.

 

 
  La subiect
 

 


Comunicat

02.08.2019

Citete mai mult ➝
 

Clienţii MAIB care au avut
de suferit în urma jafului
produs la una dintre filialele băncii
vor primi despăgubiri de până
la 500.000 de lei

18.07.2019

Citete mai mult ➝
 

Păgubaşii în urma jafului
de la MAIB îşi vor primi banii
promişi de administraţia băncii
în decurs de o zi jafului bancar

11.07.2019

Citete mai mult ➝
 

Compensaţii pentru victimele
jafului bancar

11.07.2019

Citete mai mult ➝


Anunţ privind depunerea
cererilor de compensare

11.07.2019

Citete mai mult ➝
 

1 000 000 de lei – fondul de
recompensă dedicat de MAIB pentru
informaţiile care vor contribui
la reţinerea infractorilor

10.07.2019

Citete mai mult ➝
 

Clienţii rămân prioritatea
nr. 1 a Moldova Agroindbank

09.07.2019

Citete mai mult ➝
 

MAIB pledează pentru
reflectare echidistantă şi
investigare transparentă
a incidentului din 6 iulie

08.07.2019

Citete mai mult ➝


Comunicat de presă

06.07.2019

Citete mai mult ➝