Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Termeni legali

1. Accesibilitate

Utilizatorul site-ului web trebuie să fie conştient de competenţele şi mijloacele necesare pentru accesarea şi utilizarea acestuia.
Accesul pe site-ul web băncii şi pe platforma de Internet Banking este absolut gratuit. Cheltuielile de accesare şi utilizare a reţelei Internet revin în exclusivitate clientului, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicaţii specializaţi.

Menţionăm că accesarea şi utilizarea frauduloasă a sistemelelor informatice, falsificarea şi furtul datelor cu caracter personal constituie infracţiuni grave. 

2. Conţinut

Toate informaţiile conţinute pe acest site web : produsele şi serviciile descrise, datele despre activitatea curentă, strategia şi performanţele înregistrate, sunt valabile doar pentru BC”Moldova Agroindbank”S.A şi sunt proprietatea ei exclusivă. 
Deşi, scopul acestui site web este de a furniza informaţii obiective, actuale şi complete despre produsele şi serviciile prestate de către bancă, nu putem garanta actualitatea şi exactitatea permanentă a informaţiilor din cauza eventualelor erori/probleme tehnice care pot surveni în orice moment.

Moldova Agroindbank va depune toate eforturile pentru asigurarea corectitudinii şi actualizării permanente a informaţiilor afişate în acest site web, remediind în timp util erorile survenite.
Banca îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral şi fără notificare prealabilă conţinutul, forma de prezentare şi/sau structura site-ului web.

Toate informaţiile generale cu caracter economic sau financiar, inclusiv produsele şi serviciile descrise pe site-ul web al băncii, sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în scopuri strict informative. Niciuna din informaţiile conţinute pe site nu poate fi considerată drept ofertă comercială finală, recomandare de a contracta, achiziţiona un produs sau de a iniţia o tranzacţie. 

Banca nu poate garanta sau controla, actualitatea şi exactitatea informaţiilor conţinute pe site-urile web la care se face trimitere pe site-ul web al băncii. BC”Moldova Agroindbank”S.A. nu va purta responsabilitate pentru nici un fel de daune produse utilizatorului site-ului web al băncii care a aceesat voluntar trimiterile respective.

Utilizatorii care sunt interesaţi de produsele şi serviciile BC”Moldova Agroindbank”S.A. descrise pe acest site web, sunt rugaţi să se prezinte în oricare din filialele sau agenţiile băncii a beneficia de ofertele băncii în condiţiile contractuale, cu aplicarea taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente valabile în momentul adresării.

3. Proprietate intelectuală

BC”Moldova Agroindbank”S.A. este titularul tuturor drepturilor de proprietate asupra elementelor care constituie acest site, în mod special a datelor, textelor, imaginilor, benzilor video şi sonore. Datele care fac referinţă la produsele sau serviciile partenerilor băncii sunt amplasate în baza acordurilor de colaborare şi cu respectarea drepturilor de autor conexe.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce şi utiliza informaţiile continute pe site-ul web, doar cu acordul scris al băncii, în scopuri strict personale şi cu indicarea obligatorie a sursei. 
Copierea ilegală a datelor, procesarea, modificarea părţilor paginii web, sau denaturarea conţinutului acestuia sub orice altă formă sunt interzise şi sancţionate conform legislaţiei în vigoare.
Banca va păstra confidenţialitatea şi integritatea datelor Dvs personale, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile legal competente.

4. Securitate

Deşi, site-ul web al băncii este protejat prin importante nivele de securitate şi se află sub supraveghere permanentă, datele Dvs personale nu sunt în siguranţă în afara acestuia în mediul internet, astfel vă recomandăm să vă deplasaţi în filialele băncii pentru a comunica informaţii importante şi confidenţiale, dacă nu sunteţi sigur de nivelul de protecţie al calculatorului Dumneavoastră. 

Nu răspundeţi la mesaje care vă cer informaţii personale sau financiare. Transmiteţi aceste mesaje către bancă prin intermediul meniului „Scrieţi -ne mesaj” sau sunînd la Call Center (022) 26 89 99.
Pentru a evita infectarea sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici ce ar putea sustrage informaţii importante sau personale pentru a le trimite eventualilor atacatori, asiguraţi-vă că utilizaţi un program antivirus şi că sistemul dumneavoastră este actualizat din punct de vedere al securităţii, avînd instalate cele mai recente actualizări aduse de producătorul sistemului de operare.

BC”Moldova Agroindbank”S.A nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate din cauza echipamentului tehnic şi materialului defectuos folosit de către utilizator la accesarea site-ului băncii.
 

5. Protecţia datelor cu caracter personal

Pentru a corespunde nevoilor şi aşteptărilor Dumneavoastră, banca va culege prin intermediul acestui site, date cu caracter personal (adresa IP a serverului) sau va întregistra în calculatorul Dumneavoastră „cookies”. Acestea din urmă sunt mici fişiere de text înregistrate în browser (navigator internet) care vor permite identificarea Dvs rapidă şi securizată pe site, inclusiv colectarea datelor cu privire la subiectele şi informaţiile de pe site-ul nostru accesate de către Dvs într-o anumită perioadă etc. Vă atenţionăm că, pentru a vă opune înregistrării de „cookies”, browser-ul Dvs trebuie să fie setat corespunzător.

Orice persoană care vizitează site-ul web al băncii  www.maib.md  şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal băncii, îşi manifestă acordul expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea unor date şi informaţii personale de către bancă în vederea efectuării de studii de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct, realizării de către bancă a operaţiunilor de recrutare de personal, soluţionarea de către bancă a cererilor, întrebărilor, reclamaţiilor adresate băncii.

În conformitate cu prevederile Legii nr 133 din 08.07.2011 , cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi a Legii Nr. 105 din 13.03.2003, privind protecţia consumatorilor, Dumneavoastră dispuneţi de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de a face obiecţii, dreptul de a contesta. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugam să ne contactaţi prin intermediul secţiunii „Scrieţi -ne mesaj” de pe site. 

Pentru păstrarea confidenţialităţii datelor personale şi a securităţii activităţii desfăşurate online, vă recomandăm să nu comunicaţi informaţii detaliate referitoare la identitatea personală, conturile sau alte produse şi servicii bancare deţinute, decât în situaţii bine justificate şi cu verificarea autenticităţii paginilor accesate.


Banca Comercială ”Moldova Agroindbank” Societate pe acţiuni

Oficiu central

MD 2005 Republica Moldova 
mun. Chisinau, str. Constantin Tănase 9
Telex: 163263 AGRO MD
SWIFT: AGRNMD2X 
Fax: / +373 22/ 22 80 58 Email: aib@maib.md