Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

UnistreamSistemul de remitere de bani “Unistream”, cu o răspîndire de peste 300 mii de puncte de deservire în 100 de ţări, oferă posibilitatea expedierii şi recepţionării remiterilor de bani fără deschiderea unui cont bancar.
 • Moneda remiterii de bani – EUR, USD, RUB şi MDL. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul “Unistream”;
 • Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană: 20.000 USD sau 15.000 EUR sau 600.000 RUB.
 • Comision la expediere – variază de la 0,95% - 2%, în dependenţă de ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. Vezi Tarifele Unistream;
 • Termenul de executare a remiterii: până la 10 minute;
 • Perioada de validitate a remiterii de bani – 180 zile din data efectuării acesteia (după care sistemul returnează automat transferul plătitorului);
 • Codul unic al remiterii de bani – cod unic format din 12 caractere alfanumerice, identificator care este comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani;
 • Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre plată în soft-ul sistemului şi nu a fost eliberată beneficiarului. Anularea, returnarea şi modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de identitate valabil.
 • Modificarea remiterii de bani - pot fi modificate datele despre beneficiarul plăţii: nume, prenume, adresă.
 • Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate valabil, în original şi detaliile transferului: denumirea sistemului de remitere de bani, codul, suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele plătitorului*.
* Pentru detalii suplimentare, accesaţi Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în cadrul BC ”Moldova Agroindbank” S.A.

Totodată, clienţii ce dispun de conturi bancare deschise în BC „Moldova Agroindbank” S.A. în USD, EUR sau RUB, au posibilitatea de a primi mijloacele băneşti expediate prin sistemul „Unistream” direct în contul bancar. Pentru aceasta, la expedierea remiterii de bani, este necesară indicarea corectă a următoarelor date:
 1. numele, prenumele beneficiarului plăţii;
 2. numărul codului IBAN al contului bancar al beneficiarului plăţii;
 3. valuta remiterii de bani trebuie să corespundă valutei contului bancar al beneficiarului plăţii.
Site-ul oficial “Unistream” www.unistream.ru