Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Western Union“Western Union” este o companie lider pe piaţa remiterilor de bani avînd o reţea de mai mult de 490 mii de locaţii ale agenţilor în peste 200 ţări. Renumită pentru activitatea sa în domeniul serviciilor de comunicaţii prin telegraf, compania Western Union există încă din anul 1851, înregistrînd 162 de ani de activitate.
  • Moneda remiterii de bani – EUR, USD şi MDL. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul “Western Union”;
  • Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană – de la 2000 USD până la 5000 USD (sau echivalentul acestei sume în EUR);
  • Comision la expediere – valoare fixă, variază în dependenţă de suma remiterii debani expediate şi ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. Vezi Tarifele Western Union;
  • Termenul de executare a remiterii: 2 - 10 minute;
  • Perioada de validitate a remiterii de bani – 45 zile din data efectuării acesteia (după care sistemul returnează automat transferul plătitorului);
  • Codul unic al remiterii de bani – cod unic format 10 cifre, identificator care este comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani;
  • Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre plată în soft-ul sistemului şi nu a fost eliberată beneficiarului. Anularea, returnarea şi modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de identitate valabil.
  • Modificarea remiterii de bani - pot fi modificate datele despre beneficiarul plăţii: nume, prenume, adresă.
  • Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate valabil, în original şi detaliile transferului: denumirea sistemului de remitere de bani, codul, suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele plătitorului*.
* Pentru detalii suplimentare, accesaţi Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în cadrul BC ”Moldova Agroindbank” S.A.

Site-u l oficial “Western Union” www.westernunion.com