Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Zolotaya Korona


Sistemul de remitere de bani „Zolotaya Korona”, lansat în 2003, asigură uşurinţa şi rapiditatea expedierii/recepţionării remiterilor de bani în/din 60 mii de puncte de deservire din Rusia, Israel, ţări din CSI şi Europa.
  • Moneda remiterii de bani – EUR, USD, RUB şi MDL. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul “Zolotaya Korona”;
  • Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană: 20.000 USD sau 15.000 EUR sau 500.000 RUB;
  • Comision la expediere – variază în dependenţă de ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. Vezi Tarifele Zolotaya Korona;
  • Termenul de executare a remiterii: 2-10 minute;
  • Perioada de validitate a remiterii de bani – 60 zile din data efectuării acesteia (după care sistemul returnează automat transferul plătitorului);
  • Codul unic al remiterii de bani – cod unic format din 9 cifre, identificator care este comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani;
  • Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre plată în soft-ul sistemului şi nu a fost eliberată beneficiarului. Anularea, returnarea şi modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de identitate valabil.
  • Modificarea remiterii de bani - pot fi modificate datele despre beneficiarul plăţii: nume, prenume, adresă.
  • Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate valabil, în original şi detaliile transferului: denumirea sistemului de remitere de bani, codul, suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele plătitorului*.
* Pentru detalii suplimentare, accesaţi Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în cadrul BC ”Moldova Agroindbank” S.A.

Site-ul oficial „Zolotaya Korona” https://koronapay.com/