Close
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Тарифы и Общие условия
Тарифы и Общие условия
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Электронные выписки Перевод P2P Перевод T2C
Achiziţia mijloacelor de protecţie (veste şi căşti antiglonţ), muniţiilor, armelor de foc şi accesoriilor cu destinaţie civilă 23.09.2019

Achiziţia mijloacelor de protecţie (veste şi căşti antiglonţ), muniţiilor, armelor de foc şi accesoriilor cu destinaţie civilă

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează concurs privind achiziţia mijloacelor de protecţie (veste şi căşti antiglonţ), muniţiilor, armelor de foc şi accesoriilor cu destinaţie civilă.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
     1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 2 ani.
     2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la cerere de oferte, recomandări din partea unor beneficiari de bunuri.
     3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a. 2017 şi 2018 (preferabil auditate). 
     4. Calitatea bunurilor – confirmată de certificate de calitate (conformitate).
     5. Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă (comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă).
     6. Copia extrasului din registru de stat al persoanelor juridice.
     7. Copia certificatului de plătitor TVA, după caz.
     8.  Informaţia privind beneficiarii efectivi ai companiei (conform anexei).
     9. Informaţii generale despre participantul la concurs (conform anexei).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 523/ 022 444-078

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 30 septembrie 2019, inclusiv, ora 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante  de  preţ,  inclusiv  servicii  alternative  la  cele  solicitate  de  bancă,  cu  condiţia  ca  acestea  să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele  sunt  prezentate  de  două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.