Close
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Тарифы и Общие условия
Тарифы и Общие условия
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Электронные выписки Перевод P2P Перевод T2C
Achiziţia serviciilor de instruire/antrenamente de pregătire tactică, de mânuire şi tragere la ţintă din armă de foc pentru personalul Serviciului de Încasare şi Transportare Valori al băncii 19.09.2019

Achiziţia serviciilor de instruire/antrenamente de pregătire tactică, de mânuire şi tragere la ţintă din armă de foc pentru personalul Serviciului de Încasare şi Transportare Valori al băncii

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează concursul privind achiziţia serviciilor de instruire/antrenamente de pregătire tactică, de mânuire şi tragere la ţintă din armă de foc pentru personalul Serviciului de Încasare şi Transportare Valori al băncii.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
     1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 2 ani.
     2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de acordare de produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
     3. Calitatea bunurilor – confirmată de certificate de calitate (conformitate).
     4. Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă (comercializarea armelor şi muniţiilor    cu destinaţie civilă, de tir, de instrucţie, de autoapărare ).
     5. Copia certificatului de plătitor TVA (dacă este).
     6. Copia extrasului din registru de stat al persoanelor juridice.
     7. Informaţia privind beneficiarii efectivi ai companiei (conform anexei).
     8. Informaţii generale despre participantul la concurs (conform anexei).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.

Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 598 

Modul de întocmire a ofertelor:
    a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
    b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
    c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
    d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei:_30_septembrie 2019, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante  de  preţ,  inclusiv  servicii  alternative  la  cele  solicitate  de  bancă,  cu  condiţia  ca  acestea  să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele  sunt  prezentate  de  două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.