Close
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Тарифы и Общие условия
Тарифы и Общие условия
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Электронные выписки Transfer P2P Перевод T2C
Achiziţia lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie a clădirilor propii şi închiriate, instalarea şi reinstalarea bancomatelor. 13.06.2017

Achiziţia lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie a clădirilor propii şi închiriate, instalarea şi reinstalarea bancomatelor.

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie a clădirilor propii şi închiriate, instalarea şi reinstalarea bancomatelor. Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 1. Situaţia financiară a ofertantului – cifra medie a volumului de vînzări pe parcursul ultimilor 3 ani să nu fie mai mică de 5000 mii lei/an, se prezintă rapoartele financiare pentru aa. 2014, 2015 şi 2016 (preferabil auditate);
 2. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
 3. Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
 4. Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
 5. Informaţii generale despre ofertant (conform anexei nr.2 la caietul de sarcini)
 6. Copia documentelor de autorizare, necesare pentru permiterea executării lucrărilor de construcţie-montaj (licenţe, autorizaţii, etc.), valabile pentru anul 2017;
 7.  Se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de lucrări similare oferite de participantul la licitaţie cu indicarea anilor de executare a lucrărilor concrete. Confirmarea experienţei ofertantului în domeniu nu mai puţin de 3 ani (conform anexei nr.3 la caietul de sarcini);
 8. Deţinerea contului de decontare în MDL la una din filialele BC”Moldova-Agroindbank”S.A.;
 9. Informaţia privind dotarea necesară pentru executarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie - se prezintă lista resurselor materiale, utilajelor de construcţii şi resurselor umane disponibile;
 10. Lista personalului specializat şi atestat în domeniul construcţiilor cu indicarea funcţiilor deţinute;
 11. Manualul privind sistemul propriu de asigurare a calităţii, deţinerii de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit;
 12. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei
Modul de întocmire a ofertelor:

a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru lucrările solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei:
 • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact:
 • Andrei Milosta, e-mail: andrei.milosta@maib.md; tel. 022-444-078, 068 600 576;
 • Iurie Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; tel. 022-303-502, 069 110 946.
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 23 iunie 2017, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta oferte doar personal. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţie