Close
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Тарифы и Общие условия
Тарифы и Общие условия
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Электронные выписки Перевод P2P Перевод T2C

Acreditive

Acreditiv: Obligaţiune primită asupra sa de către banca de a achita exportatorului marfa expediată / livrată sau serviciile prestate în termenul indicat în acreditiv cu condiţia că exportatorul va îndeplini toate condiţiile, indicate în acreditiv. Permite importatorului de a minimaliza riscul nelivrării mărfii de către partenerul de peste hotarele republicii.
Beneficiar: Persoanele juridice înregistrate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova care practică efectuarea operaţiunilor de import a mărfurilor de peste hotare republicii.
Scopul: Primirea resurselor financiare şi consultaţiilor expeţilor pentru efectuarea tranzacţiilor de comerţ extern, prin deschiderea şi confirmarea acreditivelor la importul de mărfuri, de mijloace fixe (utilaj, mijloace de transport s. a.).
Suma: În dependenţă de condiţiile contractelor de achizitionare a mărfurilor
Termenul: Se stabileşte pentru fiecare caz în parte.
Valuta: Lei moldoveneşti şi valută străină
Cerinte fata de beneficiar: - să fie inregistrat în conformitate cu legislatia RM în vigoare;
- să dispună şi să prezinte în bancă contractul încheiat cu compania străină privind importul de mărfuri;
- experienţa de lucru în domeniu;
- să dispună de încasări băneşti suficiente pentru deservirea datoriei.
Avantaje pentru beneficiar: - Deschiderea de către bancă a acreditivului reprezintă o confirmare indirectă exportatorului despre solvabilitatea Beneficiarului şi certifica siguranţa lui;
- Propunînd exportatorului încrederea în primirea plăţii în formă de acreditiv, Beneficiarul primeşte marfa cu amînarea plăţii şi o poate achita sau din contul mijloacelor proprii, sau din contul creditului băncii;
- Utilizarea acreditivului permite să se evite efectuarea plăţii în avans şi micşorează riscul pierderilor de la neonorarea de cţtre exportator a obligaţiunilor de livrare a mărfurilor, deoarece plata se realizează numai după indeplinirea de către exportator a tuturor condiţiilor acreditivului.


Заполните заявку для получения предложения


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Мы вам перезвоним, чтобы обсудить возможности финансирования