Close
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Электронные выписки Перевод P2P Перевод T2C

Garantii bancare

Garanţie bancară: Obligaţiune, conform căreia banca poartă răspunderea pentru neîndeplinirea de către clientul acesteia a obligaţiunilor financiare faţă de persoana terţă.
Beneficiar: Persoana juridică care este înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi satisface cerinţele băncii privind creditarea.
Scopul: Oferirea de către persoana terţă a garanţiei acceptabile de îndeplinire la timp a obligaţiunii de către Beneficiar. De exemplu: pentru furnizarea mărfurilor, prestarea serviciilor, realizarea lucrărilor, precum şi amânarea plaţii TVA şi a taxelor vamale, sau garantarea îndeplinirii obligaţiunilor în cazul participării la tender, etc.
Suma: Se stabileşte în dependenţă de condiţiile contractelor de achiziţionare a mărfurilor.
Termenul, suma şi conditiile de oferire a garanţiei: Se determină reieşind din cerinţele persoanei terţe - beneficiarul garanţiei (conform contractului sau altui document ce reglementează plata), standardelor băncii şi condiţiilor contractului privind oferirea garanţiei bancare.
Valuta: Lei moldoveneşti (MDL) şi valută străina (USD, EUR).
Cerinţe faţă de beneficiar: Să prezinte confirmare care va satisface banca privind posibilitatea efectuării plăţii din contul mijloacelor proprii.


Заполните заявку для получения предложения


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Мы вам перезвоним, чтобы обсудить возможности финансирования