Close
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Электронные выписки Перевод P2P Перевод T2C
Информация о событиях, затрагивающих финансово-экономическую деятельность эмитента

Информация о событиях, затрагивающих финансово-экономическую деятельность эмитента

2020

pdf
30.10.2020
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
pdf
31.07.2020
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
pdf
11.05.2020
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul

2019

pdf
13.12.2019
Informaţii despre evenimentele care afectează activitatea economico-financiară aemitentul
pdf
17.10.2019
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
pdf
23.09.2019
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
pdf
14.05.2019
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
pdf
19.04.2019
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
pdf
18.03.2019
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul

2018

pdf
03.12.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
22.10.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
25.06.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
04.06.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
24.04.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
13.03.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
23.02.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
05.02.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
05.01.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare

2017

pdf
04.12.2017
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
09.11.2017
Substituirea Societăţii de Registru
pdf
11.05.2017
Hotărîrile Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii din 27.04.2017
pdf
10.03.2017
Convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor băncii

2016

pdf
30.12.2016
Substituirea Societăţii de Registru
pdf
11.07.2016
Comunicat privind noua emisiune de valori mobiliare
pdf
20.05.2016
Comunicat privind noua emisiune de valori mobiliare

2015

pdf
18.08.2015
Comunicat privind admiterea valorilor mobiliare emise de bancă pe piaţa reglementată