Close
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile Электронныевыписки On-lineзаявления ПереводP2P ПереводT2C

Кредит на недвижимость для рабочих мигрантов

Credit Imobiliar – este cel mai scurt drum către noua ta casă. 

BC „Moldova Agroindbank” SA a lansat o ofertă bancară specială destinată concetăţenilor noştri care muncesc peste hotare - „Credit imobiliar pentru lucrătorii migranţi”.
Beneficiari ai acestui produs sunt atât lucrătorii migranţi, cât şi soţ/soţia, rudele lor de gradul I, care primesc remitenţe pe teritoriul Republicii Moldova. 

Creditul este destinat: 
 • procurării sau construcţiei imobilului cu destinaţie locativă,
 • consolidării, extinderii, reconstrucţiei, finisării sau reparaţiei capitale a locuinţei.
 • refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă instituţie bancară sau financiară nebancară,
Creditul se acordă în lei moldoveneşti pe o perioadă de la 6 luni până la 20 de ani

Suma minimă este de 30,000 lei, iar maximă – până la 100% din valoarea investiţiei propuse.

MAIB a stabilit condiţii speciale pentru beneficiarii acestui produs bancar, divizate în două categorii – condiţiile înaintate lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe. 

Pentru lucrători migranţi sunt stabilite următoarele condiţii:
 • minimum şase luni primesc venituri, în mod legalizat, din străinătate,
 • deţin venit lunar personal obţinut în străinătate nu mai mic de echivalentul a 900 Euro;
 • dispun de actul de identitate emis de către statul strain, sau a permisul de şedere/ muncă pe teritoriul statului străin unde activează,
 • pot să prezinte o persoană fizică cu reşedinţă permanentă în Republica Moldova, împuternicită prin procură să-l reprezinte în relaţia cu Banca.
Pentru beneficiarii de remitenţe sunt stabilite următoarele condiţii:
 • sunt soţ/soţie, sau rudă de gradul întâi (părinte sau copil) al lucrătorului migrant,
 • dispun de un venit net din remitenţe nu mai mic de echivalentul a 200 Euro lunar, chiar dacă nu dispun de salariu/venit oficial din munca prestată pe teritoriul Republicii Moldovei,
 • pot confirma că sunt beneficiari de remitenţe efectuate în mod regulat, lunar, cel puţin pentru ultimele trei luni, iar transferurile financiare sînt efectuate de la aceeaşi persoană.
 • Suma maximă lunară de plată a creditului şi a dobânzilor nu poate depăşi 70% din venitul mediu total net lunar. 
Pentru detalii accesaţi Infomaţia privind condiţiile de acordare a creditelor pentru consumători