Close
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Депозиты
Clasic Clasic+
Электронные услуги
Internet Banking СМС-Уведомления E-statement
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления E-statements
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking Электронныевыписки On-lineзаявления
Годовой отчет

Годовой отчет

2016

pdf
31.12.2016
Годовой консолидированный отчет
pdf
02.04.2016
Situaţiile financiare individuale pentru exerciţiul financiar
pdf
01.04.2016
Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare consolidate simplificate
pdf
01.04.2016
Consolidated financial statements for the year ended 31 december 2016
pdf
02.01.2016
Situaţiile financiare individuale sintetizate întocmite în baza situaţiilor financiare individuale auditate

2015

pdf
01.12.2015
Situaţia financiară anuală individuala a băncii
pdf
01.12.2015
Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare consolidate simplificate
pdf
29.04.2015
Raportul Anual al Băncii 2015
pdf
06.04.2015
Situatiile financiare consolidate simplificate întocmite în baza situaţiilor financiare individuale auditate
pdf
01.04.2015
Situatiile financiare individuale simplificate întocmite în baza situaţiilor financiare individuale auditate

2014

pdf
01.08.2014
Raportul auditorului asupra situatiilor financiare consolidate simplificate
pdf
01.05.2014
Informaţia privind descrierea strategiei gestionării riscurilor în bancă
pdf
01.05.2014
Situaţia financiară anuală consolidată a băncii
pdf
01.05.2014
Situaţia financiară anuală individuala a băncii
pdf
01.05.2014
Raportul Consolidat al Conducerii Bancii
pdf
01.05.2014
Raportul Anual al Băncii 2014

2013

pdf
01.08.2013
Situaţia financiară anuală consolidată a băncii
pdf
01.05.2013
Informaţia privind strategia gestionării riscurilor în bancă
pdf
01.05.2013
Avizul auditului
pdf
01.05.2013
Raportul Preşedintelui Comitetului de conducere al băncii - anul 2013
pdf
01.05.2013
Situaţia finaciară anuală proprie a băncii
pdf
01.05.2013
Raportul Anual al Băncii

2012

pdf
01.05.2012
Raport Anual conform SIRF
PDF
01.05.2012
Raportul Presedintelui
pdf
01.05.2012
Raport Anual