Achiziţia aparatelor de banderolare

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia aparatelor de banderolare şi ambalare a bancnotelor în vacuum (în pachete din polietilenă).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii , tel. 444-078, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari de bunuri(Prezentarea informaţiei conform formularului-anexă nr.5);
2. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru anul 2011 (preferabil audiat);
3. Copia documentelor de înregistrare a întreprinderii:
• Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
• Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA.
• Extrasul din Registrul de stat al Camerei Inregistrării de stat;
• Licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă (dacă este cazul);
4. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC “Moldova Agroindbank”SA (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;
b)Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile şi serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
• mun.Chişinău, str. Miron Costin, nr.9 , biroul 506;

Persoane de contact:
• Veaceslav Popodneac, e-mail: veaceslav.popodneac@maib.md  tel. 40-48-48, 069 148 911;
• Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md ; tel/fax 44-40-78, 068 640 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
29 iunie_ 2012, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok