Вакансии

Давай вместе создадим в maib успешную команду! 

Независимо от того, имеешь ли ты профессиональный опыт или только окончил обучение, работая в maib ты получишь целый ряд возможностей:

 • профессиональный рост;
 • читься и работать вместе с специалистами из банковско – финансовой системы;
 • тать настоящим профессионалом с прекрасной карьерой;
 • аводить друзей и способствовать формированию командного духа, в том числе в нашей активной деятельности, в рамках которой мы занимаемся спортом, участвуем в марафонах, поддерживаем искусство или участвуем в волонтерских миссиях;
 • роявлять энтузиазм и энергию во всем, что делаешь. Именно так поступают все сотрудники maib - более 2000 человек. 

Проверь наличие вакансий и отправь резюме на электронную почту: resurseumane@maib.md.

Еще не решил, на какую должность претендовать или пока не уверен, какая тебе лучшего всего подойдет? Отправь свое резюме, и мы свяжемся с тобой, как только у нас появится что-то подходящее. 

Профессионалам интересно работать с профессионалами, поэтому они всегда тянутся друг к другу! Присоединяйся к нам! Вместе мы создадим в maib единую команду!

 

Вакансии:

Analist prevenirea spălării banilor, Departamentul Conformitate 

Misiune Post: 

Combaterea riscurilor aferente prevenirii spălării banilor, monitorizarea, analiza şi evaluarea zilnică a tranzacţiilor efectuate de clienţii băncii. 

Sarcini și responsabilități: 

 • dezvoltă procese și proceduri de gestiune a datelor necesare pentru înțelegerea identificării, analizei și perceperii riscurilor de spălare a banilor;
 • creează sau proiectează programe de calculator care îndeplinesc sarcinile necesare stocării și gestionării datelor utilizate;
 • proiectează și implementează analize de date, arhitecturi de raportare, sisteme și modele de operare aferente datelor analitice;
 • participă la implementarea soluțiilor IT și analitică – colectarea și analiza cerințelor existente, definirea cerințelor business noi, testarea și implementarea acestora;
 • participă la procesul de implementare și testare a aplicațiilor software ce țin de domeniul de activitate al Grupului Prevenirea Spălării Banilor, în limita obligațiunilor funcționale. 

Cerințe față de candidat și calități personale: 

 • studii superioare în domeniul IT, financiar-economic sau statistică;
 • experiență în domeniul relevant postului minim 1 an;
 • experiență în lucrul cu masive de date și platforme de analiza a datelor, cunoașterea limbajelor de programare (de ex. SQL, VBA, Python, R) și instrumentelor de analiză a datelor;
 • capacitatea de a înțelege solicitările de raportare și de a le converti în cerințe de business/tehnice;
 • aptitudine de a lucra în echipă și ritm înalt de lucru.  

Ce oferim? 

 • program de beneficii și motivare non-financiară;
 • tichete de masa;•  reduceri la săli de sport și alți parteneri.

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

 IT Recruiter, HR

Misiunea acestui post cheie constă în coordonarea procesul de selecţie și recrutare pentru echipele IT. 
 
Ce vei face?

 • vei utiliza canalele de recrutare pentru a asigura publicarea anunţurilor și identificarea candidaților relevanți;
 • vei fi responsabil (ă) de tot procesul de recrutare: de la verificarea CV-urilor, programarea și desfășurarea interviurilor, până la asigurarea pregătirii ofertei de muncă; 
 • vei administra baza de date a candidaţilor și vei monitoriza piața muncii;
 • vei informa candidații cu privire la rezultatul procesului de selecţie.


Cu ce trebuie să vii tu?

 • entuziasm...mult entuziasm!
 • studii superioare în psihologie, IT sau alt domeniu relevant;
 • experiență în recrutare de cel puțin 6 luni;
 • cunoașterea limbilor româna și rusă la nivel avansat, engleza - ar constitui un avantaj;
 • Orientare către rezultat în termenii prestabiliți și găsire de soluții;
 • abilități puternice de comunicare și argumentare.  

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

 Buyer(achiziționarea materialelor de construcție), Serviciul Achiziții

Sarcini și responsabilități: 

 • gestionarea proceselor de achiziții pe proiectele alocate și efectuarea studiilor de piață (cu focusarea pe piața materialelor de construcții);
 • analizează și negociază ofertele de pe piaţă în scopul relevării posibilităţilor de achiziţionare a  a bunurilor/serviciilor.
 • pregăteşte materialele necesare pentru desfășurarea licitațiilor, lansarea cererii de oferte și petrecerea achiziţiilor directe, privind achiziționarea, asigurând alegerea celui mai competitiv furnizor de pe piaţă;
 • îndeplinește lucrul privind acordarea suportului pentru aprovizionarea băncii cu mărfuri, lucrări și servicii în termenele stabilite. 

Cerințe față de candidat și calități personale: 

 • studii superioare în domeniu;
 • experiență de minimum 2 ani în domeniul aprovizionării în construcții sau în achiziția materialelor de construcție;
 • abiliăți analitice și de comunicare;
 • abilitatea de a expune gândul laconic și corect. 

Ce oferim? 

 • program de beneficii și motivare non-financiară;
 • tichete de masa;
 • reduceri la săli de sport și alți parteneri. 

 

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Expert colectare datorii (soft), Departamentul Recuperare Creanțe

Sarcini și responsabilități:

 • contactarea debitorilor privind rambursarea datoriilor prin intermediul apelurilor telefonice;
 • informarea clienților despre modalitățile de plată, condiții contractuale și termenii de plată stabiliți;
 • negocierea cu clienții care solicită rezilierea contractului în vederea păstrării acestora;
 • înregistrarea informației obținute în sistemul informațional al băncii.

 

Cerințe față de candidat și calități personale:

 • studii superioare finisate sau în curs;
 • abilități excelente de comunicare;
 • experiența în colectare datorii nu este necesară.
   

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Specialist prevenirea spălării banilor, Departamentul Conformitate

Sarcini și responsabilități:

 • participă la efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor de conformitate și prevenire spălare bani în subdiviziuni;
 • elaborează materialele suport pentru formări în domeniul conformitate și prevenirea spălării banilor, precum și ține cursuri de instruire în aceste domenii;
 • elaborează rapoartele periodice în domeniul conformității, produselor noi și a serviciilor externalizate;
 • participă la elaborarea și actualizarea documentelor normative interne în domeniile prevenirii spălării banilor, precum și verifică respectarea normelor deontologice și de prevenire a spălării de bani de către angajații băncii.
   

Cerințe față de candidat și calități personale:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experiență în sistemul bancar de minim 2 ani;
 • experiența profesională: prevenirea spălării banilor/ control intern / risc operațional / legalitate / metodologie / produse bancare va constitui un avantaj;
 • abilități de analiză și sinteză;
 • cunoașterea limbilor de stat și rusă la nivel avansat, limba engleză nivel intermediar.
   

Ce oferim?

 • program de beneficii și motivare non-financiară;
 • tichete de masa;
 • reduceri la săli de sport și alți parteneri.

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Trainer, Departamentul Resurse Umane


Responsabilități:

 • planificarea activităților de instruire și dezvoltare profesională a angajaților băncii;
 • elaborarea programelor și materialelor de training și instruire;
 • implementarea, organizarea și livrarea programelor de instruire, aliniate la necesitățile și obiectivele angajaților;
 • oferirea instruirilor noilor angajați;
 • asigurarea continuității programelor de instruire.

Profilul personal:

 • studii superioare;
 • abilități excelente de comunicare și prezentare;
 • creativitate și orientare către rezultat;
 • organizare și nivel înalt de atenție și acuratețe;
 • abilități avansate de comunicare în limbile română, rusă;
 • dragoste pentru oameni și pentru tot ce înseamnă dezvoltare profesională.

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Manager senior vânzări IMM (șef adjunct, direcția vânzări IMM), Departamentul Vânzări Business


Sarcini și responsabilităţi:

 • asigurarea securității informaționale a Sistemului Informațional Bancar;
 • protecţia informaţiei şi a datelor cu caracter personal, prevenirea accesului neautorizat la resursele informaţionale;
 • efectuarea expertizei, analiza și evidența informației privind incidentele de securitate a informației;
 • formularea propunerilor de diminuare a riscurilor;
 • efectuarea testelor periodice la nivel de rețea/sistem/aplicație în scopul depistării vulnerabilității componentelor SIB;
 • implementarea planurilor de acțiuni preventive și corective.

 

Cerinţe faţă de candidat și calități personale:

 • studii superioare în domeniul sistemelor informaționale, calculatoare, matematică aplicată;
 • cunoaşterea protocoalelor de reţea, a limbajelor de programare, sistemelor de operare, sistemelor de gestiune a bazelor de date;
 • experienţă în planificarea şi implementarea soluţiilor software şi complexelor hardware în domeniul securităţii informaţiei ar constitui un avantaj;
 • cunoașterea principiilor de funcționare și protecție a tehnologiilor bancare bazate pe Internet și poșta electronică;
 • cunoaşterea standardelor, procedurilor aferente  activității de Securitate a informației, ISO 27001 ar constitui un avantaj;
 • cunoașterea sistemului de clasificare a informației;
 • capacități analitice avansate.

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Inginer Securitatea Informației, Serviciul Securitate TI și Continuitate Afacere

Sarcini și responsabilităţi:

 • asigurarea securității informaționale a Sistemului Informațional Bancar;
 • protecţia informaţiei şi a datelor cu caracter personal, prevenirea accesului neautorizat la resursele informaţionale;
 • efectuarea expertizei, analiza și evidența informației privind incidentele de securitate a informației;
 • formularea propunerilor de diminuare a riscurilor;
 • efectuarea testelor periodice la nivel de rețea/sistem/aplicație în scopul depistării vulnerabilității componentelor SIB;
 • implementarea planurilor de acțiuni preventive și corective.
   

Cerinţe faţă de candidat și calități personale:

 • studii superioare în domeniul sistemelor informaționale, calculatoare, matematică aplicată;
 • cunoaşterea protocoalelor de reţea, a limbajelor de programare, sistemelor de operare, sistemelor de gestiune a bazelor de date;
 • experienţă în planificarea şi implementarea soluţiilor software şi complexelor hardware în domeniul securităţii informaţiei ar constitui un avantaj;
 • cunoașterea principiilor de funcționare și protecție a tehnologiilor bancare bazate pe Internet și poșta electronică;
 • cunoaşterea standardelor, procedurilor aferente  activității de Securitate a informației, ISO 27001 ar constitui un avantaj;
 • cunoașterea sistemului de clasificare a informației;
 • capacități analitice avansate.

Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcția pentru care candidezi și hai să excelăm profesional împreună!

 

 

Recrutor (Back Office), HR

Misiune post: Coordonarea procesului de selecţie pentru departamentele din Oficiul central al băncii.

Sarcini și responsabilităţi:

 • identificarea şi administrarea canalelor de recrutare;
 • conceperea şi postarea anunţurilor;
 • crearea long list, short list;
 • programarea interviurilor;
 • administrarea bazei de date a candidaţilor;
 • informarea candidaţilor cu privire la rezultatul procesului de selecţie;
 • monitorizarea pieţei muncii.

 

Cerinţe față de candidat și calități personale:

 • studii superioare în psihologie, economie sau alt domeniu conex;
 • experiența în recrutare este obligatorie;
 • cunoașterea limbii engleze prezintă un avantaj;
 • abilități înalte de comunicare, problem solving, multitasking;
 • abilități de lucru în echipă.

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Șef grup riscuri financiare,  Diviziunea Riscuri

Sarcini și responsabilități:

 • dezvoltă sistemul de gestiune  a riscurilor financiare (riscuri de piață, lichiditate, risc de țară  și IF);
 • elaborează instrumente de gestionare a riscurilor financiare;
 • monitorizează nivelul  de expunere al băncii în corespundere cu apetitul de risc și reglementările prudențiale, reporting-ul conform reglementărilor BNM.

Cerințe față de candidat și calități personale:

 • expertiză  în domeniul  managementului riscului financiar;
 • cunoașterea standardelor, a legislației și a reglementărilor referitoare la gestionarea riscurilor prudențiale și financiare;
 • experiență directă în gestionarea problemelor de risc prudențial.
Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Manager produse segmentul private banking, Departamentul Dezvoltare Produse Retail

Misiune post: Elaborarea şi gestionarea produselor pentru clienţii private banking

Responsabilităţile funcţiei:
 • Elaborarea şi gestionarea produselor din segmentul private banking prin prisma profitabilităţii şi creşterii fidelităţii clientului faţă de Bancă;
 • Optimizarea fluxurilor şi proceselor interne de analiză şi acordare a produselor bancare clientelei din segmentul premiu;
 • Iniţierea dezvoltărilor IT (Business Requirement), precum şi elaborarea/actualizarea Actelor Normative Interne;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate, echipare, precum şi urmărirea executării lor.
Abilităţi necesare:
 • Studii superioare şi experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (gestionarea şi/sau vânzarea produselor bancare);
 • Cunoaşterea specificului produsului bancar -prin prisma funcţionalităţilor tehnice şi specificului comercial;
 • Capacitate de analiză şi focus pe rezultat;
 • Capacitate de comunicare interpersonală, sociabil/ă, capacitate de lucru atât în echipă cât şi individual;
 • Abilităţi organizaţionale, respectarea termenului limită propus la realizarea task-urilor
 • Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză- nivel minim B1;
 • Utilizator încrezut PC (Microsoft Office, Excel, Word, Power Point ).
Ce oferim:
 • Pachet salarial atractiv, parte variabilă pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • Oportunitatea dezvoltării unei cariere într-un mediu profesional, sector bancar;
 • Grafic de activitate stabil 5 zile săptămânal;
 • Tichete de masă.
Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.
 

Inspector securitate, Serviciul Securitate

Domeniul de aplicare a funcţiei:
 • Gestionarea sistemelor de supraveghere video
Responsabilităţi de bază:
 • monitorizarea respectării politicii de securitate;
 • gestionarea sistemului de supraveghere video;
 • managementul mentenanţei sistemului de supraveghere video;
 • raportare, note de sucuritate.
Profilul candidatului:
 • studii superioare, cunoştinţe avansate de specialitate în domeniul securităţii;
 • experienţă de muncă în  domeniul securităţii ori organele de drept;
 • cunoştinţe avansate privind tehnicile de supraveghere  şi de prevenire a incidentelor de securitate;
 • autoorganizare, promptitudine, rezilienţă;
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

 

 

Şef al Departamentului Dezvoltare Produse Business Banking

Subordonat:
 • Vicepreşedintelui Diviziunii Business Banking
Domeniul de aplicare a funcţiei:
 • Gestiunea portofoliului de produse destinate clienţilor IMM; implementarea produselor şi serviciilor bancare noi.
Nivel de subordonare:
 • CEO-2
Responsabilităţi de bază:
 • dezvoltarea şi gestionarea portofoliului de produse pentru clienţii IMM (produse de credit, produse documentare, depozite, conturi curente, produse FX, plăţi);
 • elaborarea conceptului şi etapelor de implementare a noilor produse;
 • optimizarea, remodelarea proceselor de afaceri legate de produsele existente;
 • elaborarea noilor programe de produs, instrucţiuni interne privind procesul de lucru cu produsele;
 • determinarea limitelor produselor, dezvoltarea metodelor de evaluare a profitabilităţii produselor;
 • gestionarea relaţiilor cu clienţii IMM pe baza unor parteneriate pe termen lung;
 • monitorizarea tarifelor şi comisioanelor pentru produsele şi serviciile existente, prezentarea de propuneri pentru modificarea acestora.
Profilul candidatului:
 • studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau domenii conexe;
 • program de masterat ar constitui un avantaj;
 • minimum 3 - 5 ani experienţă în Product manager sau poziţie similară;
 • abilităţi excelente de comunicare şi prezentare;
 • orientarea către client;
 • orientare spre rezultat şi abilităţi de  gestionare a mai multor proiecte;
 • abilităţi puternice interpersonale şi de gestionare a timpului;
 • competenţă în Microsoft Office Suite şi BPM;
 • cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
 • certificări în  managementul  produselor ar constitui un avantaj.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

 

Business Analyst, Departamentul Recuperare Creanţe

Responsabilităţi de bază:
 • dezvoltarea şi automatizarea rapoartelor aferente portofoliului de creanţe creditare şi non-creditare;
 • segmentarea şi analiza portofoliului  (vintages, roll-rate etc);
 • administrarea softurilor de colectare şi telefonie (IVR, SMS, apeluri);
 • monitorizarea eficienţei instrumentelor utilizate în etapa de colectare a datoriilor;
 • crearea design-lui şi a specificaţiilor tehnice pentru softurile utilizate în procesul de colectare;
 • participarea în procesele de testare pe diferite proiecte şi furnizarea rapoartelor aferente testărilor;
 • organizarea şi dezvoltarea instrumentelor de colectare a datoriilor;
 • suport în managementul schimbărilor;
 • suport în dezvoltarea procesului de recuperare a creanţelor.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare tehnice şi/sau economice;
 • experienţă de muncă  în analize de sistem, business, programare;
 • cunoaşterea procesului şi a instrumentelor de colectare a datoriilor ar constitui un avantaj;
 • cunoaşterea analizei portofoliului şi cartografierea datelor;
 • cunoaşterea bazelor de date SQL şi relaţionale, a bazelor de date NoSQL;
 • cunoaşterea instrumentelor de gestionare a cerinţelor (cel puţin JIRA & Confluence);
 • experienţă în crearea sarcinilor BRD, ERD şi tehnice pentru proiecte mari;
 • experienţă în utilizarea sistemelor CRM.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Ofiţer Microcreditare, Departamentul Vânzări Business Banking

Localitate:
 • Chişinău, Bălţi, Cahul, Briceni, Edineţ, Drochia, Rîşcani, Şoldăneşti, Ungheni, Orhei, Nisporeni, Ialoveni, Hînceşti, Căuşeni, Comrat, Cantemir, Ceadîr-Lunga ş.a.
Durată contract:
 • Nedeterminată
Sarcini şi responsabilităţi:
 • Atragerea directă a clienţilor Micro;
 • Asistenţa clienţilor în documentaţie;
 • Pregătirea documentaţiei şi a cererii de credit;
 • Asistenţa  clienţilor pe tot parcursul procesului de creditare.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • Studii universitare (de preferinţă în economie sau domenii conexe);
 • Fără experienţă de muncă (experienţa în organizaţiile microfinanciare şi vânzări directe B2B, B2C- va constitui un avantaj);
 • Abilităţi de comunicare excelente;
 • Orientare către client şi rezultat;
 • Dorinţă de creştere şi dezvoltare în domeniul bancar;
 • Responsabilitate, flexibilitate.
Ce oferim:
 • salariu (componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Business Analyst (CRM)

Sarcini şi responsabilităţi:
 • efectuează analiza cerinţelor business  în vederea definirii specificaţiilor funcţionale;
 • identifică oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de raportare a datelor despre clienţi;
 • identifică măsuri pentru îmbunătăţirea experienţei clientului şi înaintează propuneri de implementare/dezvoltare/modificare a proceselor;
 • participă la întocmirea cerinţelor de automatizare şi/sau robotizare a proceselor tehnologice, de creare a sistemelor de manipulare a datelor, interpretare a tranzacţiilor şi de comunicare cu alte soluţii soft bancare şi/sau nebancare (externe), inclusiv digitale.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare economice/financiare/IT;
 • experienţa de muncă de minimum  2 ani în domeniul relevant postului;
 • cunoştinţe privind sistemele de gestiune ale bazelor de date;
 • experienţă în lucrul cu masive şi platforme de date.
Ce oferim?
 • salariu fix şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Administrator de Sistem (MS SQL), Departamentul Tehnologii Informaţionale

Sarcini şi responsabilităţi:
 • Chişinău
Durată contract:
 • Nedeterminată
Domeniu:
 • IT
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • experienţă de muncă în administrarea bazelor de date MS SQL;
 • cunoaşterea la un nivel avansat a opţiunilor SQL Server - High Availability şi Disaster Recovery;
 • experienţă de creare şi gestionare ETL packages, proceduri, automatizări procese;
 • nivel avansat în depanări incidente;
 • abilităţi de lucru individual şi în echipă;
 • punctualitate şi responsabilitate;
 • cunoaşterea limbii engleze specifice domeniilor tehnice.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Direcor Sucursale mun. Chişinău şi or. Ocniţa

Responsabilităţile funcţiei:
 • Gestionarea şi asigurarea bunei funcţionalităţi a echipei;
 • Îndeplinirea planului de vănzări;
 • Respectarea standardelor, procedurilor, instrucţiunilor elaborate aferent activităţii sucursalei.
Competenţe necesare:
 • Experienţă în sistemul bancar;
 • Abilităţi manageriale, organizatorice;
 • Abilităţi de a soluţiona problemele apărute în sucursală;
 • Aptitudini analitice;
 • Orientare spre rezultat.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Manager Proiecte Dezvoltare Produse Digitale, Departamentul Business Digital

Misiune post:
 • Asigură crearea şi implimentarea proiectelor de produse/servicii digitale în cadrul Băncii
Principalele responsabilităţi:
 • Gestioneaza toate proiectele din propriul portofoliu;
 • Planifică si monitorizează alocarea de resurse pentru proiect;
 • Planifică si monitorizează realizarea tuturor activităţilor în cadrul proiectului;
 • Poartă responsabilitate pentru livrabilele proiectului cu respectarea termenenilor, nivelului estimat de cost si criteriilor minime de acceptanta;
 • Organizează si coordonează activităţile în cadrul echipelor de proiect;
 • Elaborează cerinţe tehnice privind modificarea/ îmbunătăţirea/ dezvoltarea sistemelor informaţionale;
 • Defineşte şi adaptează procesele de business existente în dependenţă de priorităţile şi obiectivele de dezvoltare ale Băncii;
 • Pregăteşte şi prezintă către Managementul băncii rapoarte periodice privind implementarea proiectelor;
 • Planifică si coordonează activităţile post proiect (promovare, suport, etc).
 • Monitorizeaza sistematic indicatorii economici serviciului dezvoltat;
 • Initiază cerinţe şi alte proiecte de optimizare şi creştere a metricilor de produs;
 • Organizează activităţi de User Research/CusDev;
Cerinţe:
 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologii informaţionale;
 • Cunoştinţe de baza UX şi Customer Jorney;
 • Cunoştinţe practice în digital product management şi product analytics;
 • Experienţa în gestiunea proiectelor constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii engleze – nivelul mediu/avansat;
 • Cunoştinţe PC la nivel de utilizator avansat.
Beneficii:
 • Program individual de dezvoltare profesională;
 • Posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • Pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • Oferte corporative la săli de sport;
 • Tichete de masă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Manager produse segmentul private banking, Departamentul Dezvoltare Produse Retail

Misiune post:
 • Elaborarea şi gestionarea produselor pentru clienţii private banking.
Responsabilităţile funcţiei:
 • Elaborarea şi gestionarea produselor din segmentul private banking prin prisma profitabilităţii şi creşterii fidelităţii clientului faţă de Bancă;
 • Optimizarea fluxurilor şi proceselor interne de analiză şi acordare a produselor bancare clientelei din segmentul premiu;
 • Iniţierea dezvoltărilor IT (Business Requirement), precum şi elaborarea/actualizarea Actelor Normative Interne;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate, echipare, precum şi urmărirea executării lor.
Abilităţi necesare:
 • Studii superioare şi experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (gestionarea şi/sau vânzarea produselor bancare);
 • Cunoaşterea specificului produsului bancar -prin prisma funcţionalităţilor tehnice şi specificului comercial;
 • Capacitate de analiză şi focus pe rezultat;
 • Capacitate de comunicare interpersonală, sociabil/ă, capacitate de lucru atât în echipă cât şi individual;
 • Abilităţi organizaţionale, respectarea termenului limită propus la realizarea task-urilor
 • Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză- nivel minim B1;
 • Utilizator încrezut PC (Microsoft Office, Excel, Word, Power Point).
Ce oferim?
 • Pachet salarial atractiv, parte variabilă pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • Oportunitatea dezvoltării unei cariere într-un mediu profesional, sector bancar;
 • Grafic de activitate stabil 5 zile săptămânal;
 • Tichete de masă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

ŞEF TREZORERIE

Sarcini şi responsabilităţi:
 • Gestionarea expunerii valutare şi a plăţilor în valută străină;
 • Prognozarea cerinţelor de finanţare şi de acoperire împotriva riscurilor pe termen mediu şi lung;
 • Managementul capitalului băncii;
 • Gestionarea zilnică a numerarului;oferirea suportului la schimbări în aplicaţie;
 • Gestionarea mecanismului de împrumut;
 • Gestionarea riscului ratei dobânzii şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor;
 • Gestionarea riscului valutar şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor valutare;
 • Analizarea diverselor scenarii şi riscuri, şi raportarea managementului superior;
 • Pregătirea rapoartelor pentru comitetul de conducere şi consiliul băncii;
 • Oferirea suportului pentru procesele de sfârşit de lună, în caz de necesitate.
Abilităţi şi competenţe:
 • Experienţă în conducerea diviziunii de trezorerie bancară;
 • Înţelegerea şi experienţa în contabilitatea de trezorerie, inclusiv FX, lichiditate, flux de numerar şi diverse instrumente financiare;O bună înţelegere a standardelor internaţionale de raportare financiară şi a contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor (de dorit cunoştinţe/expertiză în IFRS 9);
 • Cunoaştere temeinică a principiilor privind Preţurile de Transfer ale Fondurilor (FTP);
 • O înţelegere temeinică a pieţelor financiare, a instrumentelor financiare şi a titlurilor de creanţă;
 • Cunoaşterea relaţiilor şi  angajamentelor bancare;
 • Capacitatea de a lucra independent şi de a face parte dintr-o echipă extinsă;
 • Gestionarea corespunzătoare a informaţiilor sensibile;
 • Capacitatea excelentă de time management şi abilităţi organizaţionale;
 • Atenţie deosebită pentru detalii;
 • Abilităţi excelente în managementul relaţiilor cu clienţii şi în servicii pentru clienţi;
 • Jucător de echipă cu abilităţi de comunicare şi coordonare cu mai multe părţi;
 • Competenţe avansate în programe de calculator, inclusiv capacităţi de utilizare Microsoft Excel;
 • Cunoaşterea limbilor: română, engleză, rusă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Operator ghişeu bancă mun. Chişinău în teritoriu

Profilul candidatului:
 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Inginer QA Automation

Sfera/aria de activitate:
 • Design-ul proceselor/procedurilor de testare a produselor software;
 • Dezvoltarea si executarea scripturilor de automatizare;
 • Analiza si identificarea punctelor slabe ale functionalului produselor software, prezentarea rapoartelor de testare;
 • Analiza scenariilor de testare manuala;
 • Mentinerea si dezvoltarea automatizarii scenariilor de testare in cadrul dezvoltarilor iterative;
 • Participarea in etapele de dezvoltare si implementare a produselor software;
 • Elaborarea documentatiei tehnice aferent sferei de activitate;
 • Participarea in proiecte de implementare/innoire a produselor software, incepind de la etapa de selectie a produsului, pina la darea in exploatare.
Ce așteptări avem:
 • Studii superioare in domeniul Tehnologiilor Informationale / Informatica / Inginerie Software
 • Studii superioare in domeniul Tehnologiilor Informationale / Informatica / Inginerie Software
 • Experienta de minimum 3 ani pe o pozitie similara;
 • Cunostinte avansate HTML, XML, JSON, SOAP;
 • Cunostinte avansate SQL si scripting;
 • Cunostinte avansate a metodologiilor, standardelor, utilitarelor si proceselor QA;
 • Cunoasterea limbii engleze specifice domeniilor tehnice.
Platforme de tehnologii utilizate:
 • LINUX, AIX, CentOS;
 • LINUX/UNIX;
 • Windows Server 2012R2, 2019;
 • Java, .NET;
 • Veeam Backup and Replication;
 • Docker, Kubernetes;
 • Grafana, Prometheus, Graphite, GrayLog;
 • GitLab, Jenkins, Ansible;
 • Tehnologiile utilizate in cadrul QA Automation vor fi definite impreuna cu candidatul ofertat de banca.
Aptitudini personale:
 • LINUX, AIX, CentOS;
 • Te adaptezi rapid la schimbari;
 • Iti planifici corect timpul de lucru;
 • Abilitati puternice de investigare situatii/incidente;
 • Gandire analitica;
 • Abilitati de lucru individual si in echipa;
 • Punctualitate si responsabilitate.
Ce propunem:
 • Proiecte interesante de lunga durata;
 • Pachet salarial atractiv, cu grafic bine stabilit;
 • Posibilitate de participare la cursuri de perfectionare/instruire in domeniul Tehnologiilor Informationale.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Administrator Sisteme Informatice, OS Windows

Sfera/aria de activitate:
 • Instalarea, configurarea, administrarea sistemelor de operare Windows Server;
 • Gestionarea si. monitorizarea infrastructurii de servere (fizice/virtuale);
 • Gestionare si monitorizarea platformelor de virtualizare (Hyper-V, VMWare);
 • Gestionarea Active Directory, Windows DNS/FileServer/DHCP/Group Policy/Certification Authority/IIS/WSUS, System Center;
 • Instalarea, configurarea si darea in exploatare a componentelor software gazduite de serverele din gestiune;
 • Asigurarea disponibilitatii si continuitatii functionarii componentelor aplicative si a serverelor din gestiune;
 • Administrarea sistemelor de gestionare a copiilor de rezerva (componente de servere, aplicatii, baze de date: VEEAM, DPM);
 • Participarea la investigarea situatiilor neordinare in functionarea sistemelor din gestiune, inlaturarea vulnerabilitatilor si breselor de securitate identificate;
 • Participarea in proiecte de dezvoltare a infrastructurii de servere;
 • Participarea in proiecte de implementare/innoire a produselor software, incepind de la etapa de selectie a produsului, pina la darea in exploatare.
Ce așteptări avem:
 • Studii superioare in domeniul Tehnologiilor Informationale / Informatica;
 • Experienta de minimum 3 ani pe o pozitie similara;
 • Cunostinte avansate in domeniul Windows Server si rolurile Windows Server in infrastructura de tip Enterprise;
 • Cunostinte de baza in utilizarea PowerShell, CLI;
 • Cunostinte de baza de hardware/software High-Availability si Disaster Recovery;
 • Cunostinte de baza Networking;
 • Cunoasterea limbii engleze specifice domeniilor tehnice.
Platforme de tehnologii utilizate:
 • Windows Server 2012R2, 2019 (Enterprise Level Roles and Features);
 • Hyper-V, VMWare;
 • SCOM, SCCM;
 • Data Protection Manager, Veeam Backup and Replication;
 • Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint;
 • Citrix ADC.
Aptitudini personale:
 • Te adaptezi rapid la schimbari;
 • Intelegi diferenta dintre modelele Waterfall si Agile;
 • Iti planifici corect timpul de lucru;
 • Sa depanezi un incident si sa identifici cauza unei probleme tehnice;
 • Transformi o sarcina business in sarcina tehnica;
 • Abilitati de lucru individual si in echipa;
 • Punctualitate si responsabilitate.
Ce propunem:
 • Proiecte interesante de lunga durata;
 • Pachet salarial atractiv, cu grafic bine stabilit;
 • Posibilitate de participare la cursuri de perfectionare/instruire in domeniul Tehnologiilor Informationale.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Inginer-programator Front/Back

Cunoștințe:
 • .NET Framework/.NET Core
 • Java Android/IOS
 • ASP.NET, REST
 • MS SQL
 • JavaScript
 • Angular
 • RabbitMQ
 • GitLab
Responsabilități:
 • analiza si clarificarea cerintelor cu analistul business
 • participă la implementarea noilor functionalitati, testarea şi implementarea acestora;
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Analist sisteme informatice Direcţia Analiză Sisteme, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Responsabilităţi:
 • .NET Framework/.NET Core
 • Participarea la elaborarea, dezvoltarea aplicaţiilor bancare şi sistemelor informatice de performanţă (Temenos.T24, 1C.ERP, Cash Management, Payments, Collection/Antifraud/ Decision Engine, Middleware solution, Internet/Mobile banking).
 • Analiza şi optimizarea proceselor/fluxurilor aferente soluţiilor soft implementate în bancă.
 • Formalizarea cerinţelor detaliate de dezvoltare/modificare a componentelor soft în cadrul aplicaţiilor şi sistemelor bancare.
 • Participarea la testarea tehnologiilor, soluţiilor şi aplicaţiilor elaborate.
 • Elaborarea instrucțiunilor de utilizare a aplicaţiilor bancare.
Profilul candidatului:
 • studii superioare în domeniul economic şi/sau tehnologiilor informaţionale;
 • experienţă de muncă minim 3 ani în sistemul bancar;
 • gândire structurată, flexibilitate şi capacitate de analiză şi sinteză;
 • abordare creativă şi capacităţi de generare de idei şi de determinare a soluţiilor optimale pentru derularea unui proces;
 • abilităţi de comunicare şi organizare;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • cunoaşterea limbii române şi engleze;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

 

Ne vom bucura să fii parte a echipei maib.


Te invităm să trimiţi Fişa candidatului la adresa: resurseumane@maib.md

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok