Achiziţia produselor petroliere

Aviz privind organizarea achiziţiei produselor petroliere pentru necesităţile BC «Moldova – Agroindbank» S.A

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia produselor petroliere pentru necesităţile BC «Moldova – Agroindbank» S.A.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii , tel. 444-078, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de bunuri este salutabilă;
2. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru aa. 2011(preferabil audiate);
3. Calitatea bunului - confirmate de certificate de calitate;
4. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
• copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
• extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
• licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă;
• copia certificatul ca plătitor TVA;
• lista partenerilor de bază;
5. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei

  • mun.Chişinău, str. Miron Costin, nr.9 , biroul 506;

Persoane de contact:

  • Iurii Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; tel/fax 31-09-38, 069 110 946
  • Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md;; tel/fax 44-40-78, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  • 18 mai 2012, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok