Achiziţii servicii de taxi pentru bancă

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de taxi pentru bancă.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând  acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari de servicii.
3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru a. 2010 şi simestrul I 2011 (preferabil audiate).
4. Capacitatea tehnică a ofertantului – existenţa transportului auto (model auto) şi anul producerii.
5. Confirmarea înregistrării a ofertantului la organele de stat – se prezintă:
• copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
• copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
• licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă;
• extrasul din Registrul de stat al Camerei Inregistrarii de Stat.
6. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
• mun.Chişinău, str. M.Costin, nr.9 , biroul 506;

Persoane de contact:
• Iurie Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; ; tel/fax 31-09-38
• Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 444-078, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
• 23 noiembrie 2011, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok