Servicii de auditare (termen extins)

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind
achiziţia serviciilor de auditare a sistemului de management al securităţii informaţionale al băncii pentru recertificare la conformitate cu cerintele standardului ISO/CEI 27001:2005


Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii , tel. 444-078, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

1. Participantul la licitaţie trebuie să dispună de experienţă relevantă şi reputaţie bună în domeniu, să deţină un portofoliu de proiecte similare. Participantul la licitație va prezenta informația despre companie, conform Formularul Anexa Nr.5;
2. Participantul la licitaţie va prezenta informaţia privind componenţa nominală a membrilor echipei de proiect deţinători ai certificatului de auditor SMSI la conformitate cu cerintele standardului ISO/CEI 27001:2005 şi va anexa CV-urile acestora şi copia certificatelor de auditor SMSI. Opţional, ofertantul va prezenta recomandări din partea unor beneficiari de servicii similare;
3. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
- copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA;
- licenţa şi/sau autorizaţia pentru activitatea de audit al sistemului de management al securităţii informaţionale pentru certificare la conformitate cu cerintele standardului ISO/CEI 27001.
4. Rapoartele financiare ale ofertantului pentru anii 2010 şi 2011 (preferabil auditate).
5. Lista companiilor, în special a băncilor, la care ofertantul a efectuat un audit similar.
6. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC„Moldova Agroindbank”SA  (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română, engleză sau rusă;
b)Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
• mun.Chişinău, str. Miron Costin, nr.9 , biroul 506;

Persoane de contact:
• Andrei Tusca: andrei.tusca@maib.md   tel. +373 22 311-082;
• Vasile Cojocaru: vasile.cojocari@maib.md  tel. +373 22 443-552;
• Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md ; tel/fax 44-40-78, 068 640 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
06 iulie 2012, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok