Servicii de reparatie transport auto-VAZ

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de reparaţie şi deservire a transportului auto de tip VAZ al băncii.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii tel.444-078, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Experienţa ofertantului in domeniu nu mai mică de 3 ani.
2. Portofoliul lucrărilor executate – se prezintă informaţia privind bineficearul unor servicii similare din partea ofertantului.
3. Situaţia şi rezultatele financiare pozitive ale ofertantului, rapoartele financiare a ofertantului pentru anul 2011 (preferabil audiate).
4. Copia certificatuluide înregistrare a întreprinderii;
5. Cpia certificatelor de înregistrare ca plătitor TVA;
6. Licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă;
7. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
8. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei

  • mun.Chişinău, str. Miron Costin, nr.9 , biroul 506;

Persoane de contact:

  • Iurii Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md; tel/fax 31-09-38, 069 110 946
  • Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md;; tel/fax 44-40-78, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  • 17 februarie 2012, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok