Achiziţia automate bancare

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea 
  licitaţiei privind achiziţia automatelor bancare şi
 POS-terminalelor, serviciilor de întreţinere şi reparaţie, accesoriilor şi componentelor hard şi soft aferente acestora pentru bancă.

    Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 44-40-78.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a.2010 (preferabil auditat).
4. Calitatea bunurilor - confirmate de certificate de calitate.
5. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
 - opia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
- copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
- licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
- copia extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera Înregistrarii de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova(pentru agenţii economici autohtoni).
6. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' ((Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
 • mun.Chişinău, str. Miron Costin, nr.9 , biroul 506;

Persoane de contact:
• Eugeniu Vicol, e-mai: eugeniu.vicol@maib.md 49-41-92,
• Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 44-40-78, 068 640 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
- 02 decembrie 2011, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok